»
H.G. nr.797/2012

  HG nr.783/2020 pentru modificarea şi completarea H.G nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, H.G nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor şi H.G nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investiţii cu acorduri pentru finanţare emise până la data de 30.06.2014

  HG. 955/2013 privind modificarea HG. 797/2012

  Principalele caracteristici ale schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă instituită prin H.G. nr.797/2012,

  H.G. nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promoveazǎ dezvoltarea regionalǎ prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncǎ, (publicată în M.O., Partea I, nr.563/09.08.2012)

  Ghidul solicitantului emis în aplicarea H.G. nr.797/2012


  SCHEMĂ ÎNCHISĂ