Acasă»
Comunicate de presă                                                                                      
2016-05-20 |  Comunicat de presă

România a atras 1 miliard euro de pe piețele externe printr-o emisiune suprasubscrisă de două ori

România a emis obligațiuni pe piețele externe de capital în valoare de 1 miliard de euro, consolidându-și astfel curba randamentelor titlurilor de stat cu o nouă maturitate de 12 ani, cupon 2,875%.


2016-05-19 |  Comunicat de presă
Ghid explicativ pentru Formularul 201
Ministerul Finanțelor Publice a publicat un ghid explicativ pentru Declarația 201 privind veniturile realizate din străinătate. Sunt precizate categoriile de contribuabili care trebuie să depună această declarație, veniturile impozitate, precum și modul în care trebuie completată declarația.
Documentul poate fi consultat și descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la rubrica Ghiduri explicative.
2016-05-19 |  Comunicat de presă

Loteria bonurilor fiscale aferentă lunii aprilie va avea loc în 22 mai

Extragerea bonurilor fiscale câștigătoare emise între 1 și 30 aprilie 2016 este programată duminică, 22 mai. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.


2016-05-16 |  Comunicat de presă
Ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu, a luat parte la Reuniunea Anuală a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) organizată la Londra în perioada 10-12 mai. Aceasta a participat la alegerea Președintelui BERD de către Consiliul Guvernatorilor, la sesiunea plenară a Consiliului Guvernatorilor precum și la întâlnirea cu reprezentanții Constituentei condusă de Turcia din care România face parte.Noutăţi                                                                                                            

2016-04-25 | 

Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 30.05 - 10.06.2016.

Bugetul sesiunii este de 250 milioane lei.
Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.
Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.
Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se realizează exclusiv în perioada 30.05 - 10.06.2016. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 30.05 - 10.06.2016 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.
Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.
Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare, precum și platforma de întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014.
Acest demers se realizează în urma publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.296 din data de 19.04.2016 a Hotărârii Guvernului nr.234/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.332/2014. Acest act normativ de modificare și completare a cadrului legal existent de implementare a schemei de ajutor de stat este rezultatul unei ample consultări cu mediul de afaceri și partenerii instituționali derulată în perioada 04.02 - 30.03.2016.
În urma acestei modificări legislative, Ministerul Finanțelor Publice a revizuit și postat pe site-ul său la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr.332/2014 noile versiuni ale Ghidului solicitantului și Manualului de plată.
Menționăm faptul că noile prevederi legislative și procedurale se aplică tuturor cererilor de acord pentru finanțare și plată înregistrate după data de 19.04.2016.