Activitaţi»
H.G. nr.807/2014
Formular întrebări      Întrebări si răspunsuri frecvente    Lista proiectelor de investiții aprobate

  H.G. nr.357/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr.807/2014 - (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.377/17.05.2016)
  H.G. no.807/2014 establishing certain State aid schemes with the object of stimulating investments that have a major impact on the economy (Official Gazette of Romania, Part I, No.377/17.05.2016)


  Ghidul solicitantului - Revizia 1


  Ghidul de plată - Revizia 1


  Tabel privind valoare PIB/locuitor


  H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.714/30.09.2014)
  H.G. no.807/2014 establishing certain State aid schemes with the object of stimulating investments that have a major impact on the economy (Official Gazette of Romania, Part I, No.714/30.09.2014)