Acasă»
Istoric MFP

"Bugetul trebuie echilibrat, tezaurul trebuie reaprovizionat, datoria publica trebuie micşorata, aroganţa funcţionarilor publici trebuie moderata şi controlata, şi ajutorul dat altor ţari trebuie eliminat pentru ca Roma sa nu dea faliment.
Oamenii trebuie si înveţe din nou sa munceasca în loc sa traiasca pe spinarea statului."
( Cicero, anul 55 înainte de Cristos)


Scurtă istorie a finanţelor publice din România de la origini şi până în prezent

A. DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ LA ÎNTEMEIREA PRINCIPATELOR
Istoria ţinuturilor noastre începe cam din 512 înainte de Cristos - după Herodot1 .
După primii locuitori, şciţii şi agatîrşii, menţionaţi în izvoarele istorice ca două popoare barbare şi nomade au venit geţii şi dacii care s-au contopit şi au format un stat monarhic, format din 12 triburi.
După cucerirea Daciei de către romani (106 e.n.), viaţa socială a Daciei romane s-a împărţit în următoarele clase:
- Cetăţeni romani - aveau toate drepturile;
- Locuitorii municipiilor - aveau drepturi limitate;
- Peregrinii (băştinaşii) - care au devenit cetăţeni romani în urma decretului dat de împăratul Caracall în anul 212;
- Sclavii sau robii

Din punct de vedere administrativ, Dacia avea trei feluri de aşezăminte:
- Coloniile - formate numai din cetaţeni care aveau toate drepturile.
- Municipiile - aşezăminte cu mai puţine drepturi în comparaţie cu coloniile deoarece erau considerate cetăţi străine care totuşi, aveau anumite drepturi în schimbul serviciilor prestate;
- Satele - erau locuite de populaţia autohtonă.

Funcţionarul cu cel mai înalt grad în Dacia care era cosiderat un reprezentant al împăratului de la Roma se numea pro-consule Trium Daciarum. El era ajutat în administrarea provinciei de 3 procuratores, câte unul de fiecare subîmpărţire. Aceşti "procuratores" aveau îndatorirea de strânge dările şi de a repartiza cheltuielile2. Ei erau erau ajutaţi de un corp întreg de funcţionari fiscali. Dările percepute de la locuitorii din Dacia erau la fel ca cele percepute de pe tot cuprinsul Imperiului Roman şi erau de două feluri , directe sau indirecte.


-pag 1-
Pagina următoare


ALBUM MINIȘTRI DE FINANȚE 1859-2019

Acest album este unul dintre pașii pe care Ministerul Finanțelor Publice îl face pentru a documenta istoria finanțelor publice românești.
Volumul, generos ilustrat, este o galerie de portrete care surprinde momente definitorii din biografia personalităților desemnate să conducă Ministerul Finanțelor și să influențeze astfel destinul României.
Între 1862 și 2019, de când Alexandru C. Moruzi a devenit primul ministru de Finanțe al guvernului unitar al României, până în anul în care România a preluat pentru prima oară Președinția Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene, a trecut mai mult de un secol și jumătate de istorie, perioadă care este prezentată din perspectiva celor care au condus Ministerul Finanțelor.Lista miniştrilor de finanţe în perioada 1862 - prezent
ALEXANDRU C. MORUZI - 22 ianuarie 1862 - 27 ianuarie 1862
GRIGORE BALȘ - 27 ianuarie 1862 - 16 februarie 1862
BARBU CATARGIU - 16 februarie 1862 - 11 martie 1862
ALEXANDRU ȘT. CATARGIU - 11 martie 1862 - 24 martie 1862
TEODOR GHICA-DELENI - 24 martie 1862 - 31 martie 1862; 1 mai 1862 - 12 iulie 1862
APOSTOL ARSACHE - 31 martie 1862 - 1 mai 1862
ALEXANDRU CANTACUZINO - 12 iulie 1862 - 16 martie 1863
CONSTANTIN ILIESCU - 16 martie 1863 - 31 iulie 1863; 31 iulie 1863 - 11 octombrie 1863
LUDOVIC STEEGE - 11 octombrie 1863 - 16 aprilie 1864; 22 august 1864 - 21 septembrie 1864; 5 noiembrie 1864 - 21 ianuarie 1865; 17 august 1867 - 1 octombrie 1867
NICOLAE ROSETTI-BĂLĂNESCU - 16 aprilie 1864 - 22 august 1864; 21 septembrie 1864 - 5 noiembrie 1864; 21 ianuarie 1865 - 26 ianuarie 1865
ION STRAT - 26 ianuarie 1865 - 14 iunie 1865; 30 ianuarie 1876 - 4 aprilie 1876
NICOLAE CREȚULESCU - 14 iunie 1865; 27 iunie 1865 - 30 ianuarie 1866
DIMITRIE CARIADGI - 14 iunie 1865 - 27 iunie 1865
IOAN OTETELEȘANU - 30 ianuarie 1866 - 11 februarie 1866
DIMITRIE A. STURDZA - 11 februarie 1866 - 16 februarie 1866; 18 decembrie 1870 - 11 martie 1871; 27 ianuarie 1877 - 21 februarie 1877; 25 noiembrie 1878 - 5 iulie 1879; 11 iulie 1879 - 16 februarie 1880; 11 aprilie 1881 - 9 iunie 1881; 1 martie 1888 - 22 martie 1888; 9 ianuarie 1902 - 18 iulie 1902
PETRE MAVROGHENI - 16 februarie 1866 - 11 mai 1866; 15 iulie 1866 - 1 martie 1867; 11 martie 1871 - 7 ianuarie 1875
ION C. BRĂTIANU - 11 mai 1866 - 13 iulie 1866; 27 octombrie 1867 - 16 noiembrie 1868; 27 aprilie 1876 - 27 ianuarie 1877; 21 februarie 1877 - 20 august 1877; 16 februarie 1880 - 25 februarie 1880; 15 iulie 1880 - 10 aprilie 1881; 9 iunie 1881 - 1 decembrie 1881
ALEXANDRU VĂSESCU - 1 martie 1867 - 17 august 1867
GRIGORE ARGHIROPOL - 1 octombrie 1867 - 27 octombrie 1867
ALEXANDRU G. GOLESCU - 16 noiembrie 1868 - 2 februarie 1870
IOAN AL. CANTACUZINO - 2 februarie 1870 - 20 aprilie 1870
CONSTANTIN GRĂDIȘTEANU - 20 aprilie 1870 - 18 decembrie 1870
GEORGE GR. CANTACUZINO - 7 ianuarie 1875 - 30 ianuarie 1876
GENERALUL CHRISTIAN TELL - 4 aprilie 1876 - 27 aprilie 1876
ION I. CÂMPINEANU - 20 august 1877 - 23 septembrie 1877; 23 septembrie 1877 - 24 noiembrie 1878; 25 februarie 1880 - 15 iulie 1880
COLONEL NICOLAE DABIJA - 10 aprilie 1881 - 11 aprilie 1881
GHEORGHE CHIȚU - 1 decembrie 1881 - 25 ianuarie 1882
GEORGE LECCA - 25 ianuarie 1882 - 3 august 1885
CONSTANTIN NACU - 13 septembrie 1885 - 1 martie 1888
MENELAS GHERMANI - 22 martie 1888 - 29 martie 1889; 5 noiembrie 1889 - 21 februarie 1891; 18 decembrie 1891 - 4 octombrie 1895
GEORGE VERNESCU - 29 martie 1889 - 5 noiembrie 1889; 21 februarie 1891 - 27 noiembrie 1891
ALEXANDRU B. ȘTIRBEI - 27 noiembrie 1891 - 18 decembrie 1891
GHEORGHE C. CANTACUZINO - RÂFOVEANU - 4 octombrie 1895 - 19 noiembrie 1896; 21 noiembrie 1896 - 10 martie 1897; 31 martie 1897 - 1 octombrie 1898
VASILE LASCĂR - 13 martie 1897 - 31 martie 1897
GEORGE PALLADE - 1 octombrie 1898 - 11 aprilie 1899; 14 februarie 1901 - 9 ianuarie 1902
GENERALUL GEORGE MANU - 11 aprilie 1899 - 9 ianuarie 1900
TAKE IONESCU - 9 ianuarie 1900 - 7 iulie 1900; 22 decembrie 1904 - 12 martie 1907; 17 decembrie 1921 - 19 ianuarie 1922
PETRE P. CARP - 7 iulie 1900 - 14 februarie 1901; 29 decembrie 1910 - 28 martie 1912
EMIL COSTINESCU - 18 iulie 1902 - 22 decembrie 1904; 12 martie 1907 - 27 decembrie 1908; 27 decembrie 1908 - 4 martie 1909; 4 martie 1909 - 15 decembrie 1910; 4 ianuarie 1914 - 11 decembrie 1916
THEODOR ROSETTI - 28 martie 1912 - 14 octombrie 1912
ALEXANDRU MARGHILOMAN - 14 octombrie 1912 - 4 ianuarie 1914
VICTOR ANTONESCU - 11 decembrie 1916 - 10 iulie 1917; 1 februarie 1935 - 29 august 1936
NICOLAE TITULESCU - 10 iulie 1917 - 29 ianuarie 1918; 13 iunie 1920 - 17 decembrie 1921
FOTIN ENESCU - 29 ianuarie 1918 - 5 martie 1918; 24 octombrie 1918 - 29 octombrie 1918
MIHAI SEULESCU - 5 martie 1918 - 4 septembrie 1918
CONSTANTIN C. ARION - 4 septembrie 1918 - 24 octombrie 1918
OSCAR KIRIACESCU - 29 octombrie 1918 - 29 noiembrie 1918; 29 noiembrie 1918 - 12 septembrie 1919
GENERAL IOAN POPESCU - 12 septembrie 1919 - 6 octombrie 1919
ION ANGELESCU - 6 octombrie 1919 - 1 decembrie 1919
AUREL VLAD - 5 decembrie 1919 - 23 februarie 1920
MIHAI POPOVICI - 23 februarie 1920 - 13 martie 1920; 6 iunie 1927 - 21 iunie 1927; 10 noiembrie 1928 - 15 octombrie 1929; 13 iunie 1930 - 10 octombrie 1930; 10 octombrie 1930 - 18 aprilie 1931
CONSTANTIN ARGETOIANU - 13 martie 1920 - 13 iunie 1920; 18 aprilie 1931 - 31 mai 1932
VINTILĂ I. C. BRĂTIANU - 19 ianuarie 1922 - 27 martie 1926; 22 iunie 1927 - 24 noiembrie 1927; 24 noiembrie 1927 - 10 noiembrie 1928
IOAN I. LAPEDATU - 30 martie 1926 - 19 martie 1927
GENERAL ALEXANDRU AVERESCU - 19 martie 1927 - 4 iunie 1927
BARBU ȘTIRBEI - 4 iunie 1927 - 6 iunie 1927
IULIU MANIU - 15 octombrie 1929 - 26 octombrie 1929
VIRGIL MADGEARU - 26 octombrie 1929 - 14 noiembrie 1929; 14 noiembrie 1929 - 7 iunie 1930; 20 octombrie 1932 - 12 ianuarie 1933; 14 ianuarie 1932 - 14 noiembrie 1933
ION RĂDUCANU - 7 iunie 1930
GHEORGHE GH. MIRONESCU - 6 iunie 1932 - 10 august 1932; 11 august 1932 - 20 octombrie 1932
CONSTANTIN I. C. BRĂTIANU - 14 noiembrie 1933 - 29 decembrie 1933; 30 decembrie 1933 - 3 ianuarie 1934
VICTOR SLĂVESCU - 5 ianuarie 1934 - 1 octombrie 1934; 2 octombrie 1934 - 1 februarie 1935
MIRCEA CANCICOV - 29 august 1936 - 14 noiembrie 1937; 17 noiembrie 1937 - 28 decembrie 1937; 10 februarie 1938 - 29 martie 1938; 30 martie 1938 - 31 ianuarie 1939
EUGEN SAVU - 28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938
MITIȚĂ CONSTANTINESCU - 1 februarie 1939 - 6 martie 1939; 7 martie 1939 - 21 septembrie 1939; 21 septembrie 1939 - 28 septembrie 1939; 28 septembrie 1939 - 23 noiembrie 1939; 24 noiembrie 1939 - 10 mai 1940; 11 mai 1940 - 3 iulie 1940
GHEORGHE LEON - 4 iulie 1940 - 24 august 1940
ION GIGURTU - 24 august 1940 - 14 septembrie 1940
GEORGE GH. CRETZIANU - 14 septembrie 1940 - 26 ianuarie 1941
GENERAL NICOLAE STOENESCU - 27 ianuarie 1941 - 8 aprilie 1942
ION C. MARINESCU - 8 aprilie 1942 - 25 septembrie 1942
ALEXANDRU NEAGU - 25 septembrie 1942 - 1 aprilie 1944
GHERON NETTA - 1 aprilie 1944 - 23 august 1944
GENERAL GHEORGHE POTOPEANU - 23 august 1944 -- 13 octombrie 1944
GENERAL CONSTANTIN SĂNĂTESCU - 13 octombrie 1944 - 4 noiembrie 1944
MIHAIL ROMNICEANU - 4 noiembrie 1944 - 2 decembrie 1944; 6 decembrie 1944 - 5 martie 1945
DUMITRU ALIMĂNIȘTEANU - 6 martie 1945 - 11 aprilie 1945
MIRCEA DURMA - 11 aprilie 1945 - 23 august 1945
ALEXANDRU ALEXANDRINI - 23 august 1945 - 5 noiembrie 1947
VASILE LUCA - 5 noiembrie 1947 - 29 decembrie 1947; 30 decembrie 1947 - 14 aprilie 1948; 15 aprilie 1948 - 9 martie 1952
DUMITRU PETRESCU - 9 martie 1952 - 4 octombrie 1955
MANEA MĂNESCU - 4 octombrie 1955 - 20 martie 1957
AUREL VIJOLI - 20 martie 1957 - 16 iulie 1968
VIRGIL PÂRVU - 16 iulie 1968 - 19 august 1969
FLOREA DUMITRESCU - 19 august 1969 - 7 martie 1978
PAUL NICULESCU-MIZIL - 7 martie 1978 - 26 martie 1981
PETRE GIGEA - 26 martie 1981 - 26 august 1986
ALEXANDRU BABE - 26 august 1986 - 5 decembrie 1987
GHEORGHE PARASCHIV - 5 decembrie 1987 - 27 martie 1988
ION PĂȚAN - 27 martie 1988 - 28 iunie 1990
THEODOR DUMITRU STOLOJAN - 28 iunie 1990 - 30 aprilie 1991
EUGEN DIJMĂRESCU - 30 aprilie - 16 octombrie 1991
FLORIAN BERCEA - Secretar de stat, șef al Departamentului Bugetul Statului: 13 septembrie 1990 - 30 aprilie 1991; ministru însărcinat cu Bugetul: 30 aprilie - 16 octombrie 1991
GEORGE MARIUS DANIELESCU - 16 octombrie 1991 - 20 noiembrie 1992
FLORIN GEORGESCU - 20 noiembrie 1992 - 12 decembrie 1996; 7 mai - 21 decembrie 2012
MIRCEA CIUMARA - 12 decembrie 1996 - 5 decembrie 1997
DANIEL DĂIANU - 5 decembrie 1997 - 17 aprilie 1998; 17 aprilie - 23 septembrie 1998
DECEBAL TRAIAN REMEȘ - 23 septembrie 1998 - 22 decembrie 1999; 22 decembrie 1999 - 28 decembrie 2000
MIHAI NICOLAE TĂNĂSESCU - 28 decembrie 2000 - 28 decembrie 2004
IONUȚ POPESCU - 29 decembrie 2004 - 22 august 2005
SEBASTIAN GHEORGHE TEODOR VLĂDESCU - 22 august 2005 - 4 aprilie 2007; 23 decembrie 2009 - 3 septembrie 2010
VARUJAN VOSGANIAN - 4 aprilie 2007 - 22 decembrie 2008
GHEORGHE POGEA - 22 decembrie 2008 - 23 decembrie 2009
GHEORGHE IALOMIŢIANU - 3 septembrie 2010 - 9 februarie 2012
BOGDAN ALEXANDRU DRĂGOI - 9 februarie - 7 mai 2012
DANIEL CHIŢOIU - 21 decembrie 2012 - 6 februarie 2014
LIVIU VOINEA - Ministru delegat pentru Buget: 21 decembrie 2012-27 august 2014
IOANA MARIA PETRESCU - 5 martie - 15 decembrie 2014
DARIUS BOGDAN VÂLCOV - 27 august - 16 decembrie 2014 - ministru delegat pentru Buget; 16 decembrie 2014 - 20 martie 2015 - ministrul Finanţelor Publice
ANCA DANA DRAGU - 17 noiembrie 2015 - 4 ianuarie 2017
VIOREL ŞTEFAN - 4 ianuarie - 29 iunie 2017
IONUȚ MIȘA - 29 iunie 2017 - 29 ianuarie 2018
EUGEN ORLANDO TEODOROVICI - 30 martie - 17 noiembrie 2015; 29 ianuarie 2018 - 4 noiembrie 2019
FLORIN CÎȚU - 4 noiembrie 2019 - prezent