»
H.G. nr.753/2008

  HG nr.783/2020 pentru modificarea şi completarea H.G nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, H.G nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor şi H.G nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investiţii cu acorduri pentru finanţare emise până la data de 30.06.2014

  H.G. nr.1160/2013 privind modificare HG. 753/2008

  Caracteristici H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

  H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, (publicată în M.O. nr.637/04.09.2008), cu completările ulterioare.

  Ghidul solicitantului de ajutor de stat în temeiul H.G. nr.753/2008

  Formularul nr.1 - Cererea pentru acord de finanţare - format word

  Formularul nr.3 - Cerere de eliberare a sumei nerambursabile - format word

  Formularul nr.4 - Formular de decont - format word

  Formularul nr.6 - Formular de raportare a efectelor finanţării - format word

  SCHEMĂ ÎNCHISĂ