Acasă» Transparenţă
Acte normative aprobate
Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  OMFP nr.2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 30 iulie 2020


  Ordonanță de urgență nr.4421/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum și pentru modificarea unor acte normative publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 29 mai 2020


  Ordinul nr.1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.426 din 21 mai 2020


  OUG nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.322 din 17 aprilie 2020


  OUG nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.323 din 17 aprilie 2020


  OMFP nr.1819/2020 pentru modificarea și completarea art. 61 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.279 din 03 aprilie 2020


  Hotărâre nr.289/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.296 din 08 aprilie 2020


  HG nr.270/2020 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.285 din 06 aprilie 2020


  OUG nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.283 din 04 aprilie 2020


  OUG nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 03 martie 2020
Cauta in arhiva