Buletin MFP» Analize privind evoluţiile macroeconomice şi financiare
Analize privind evoluţiile macroeconomice şi financiare

  2016
  Economia românească în primele 9 luni din anul 2016
  Evoluţii economico-sociale recente - noiembrie 2016
  Evoluţii economico-sociale recente - septembrie 2016
  Creşterea economică din al doilea trimestru din 2016 s-a bazat mai mult pe investiţii decât pe consum
  Economia românească în primul semestru din anul 2016 *)
  Perspective privind produsul intern brut în trimestrul al doilea
  Comerţul exterior în 2016 - competitivitate ridicată şi sustenabilitate
  Economia românească în primele luni din 2016 *)
  Trimestrul II 2016 - stabilitate şi performanţe pentru sectorul privat
  Datele INS confirmă creşterea economică ridicată din trimestrul I 2016, de 4,3%
  Economia românească în trimestrul I din 2016 *)
  Ocuparea în prima parte a anului 2016
  Ocuparea în prima parte a anului 2016
  Evoluţii economico-sociale recente
  Evoluţii economico-sociale recente

  2015
  Evoluţii economico-sociale recente
  Evoluţii economico-sociale recente

  2014
  Evaluare ex post a efectelor macroeconomice ale reducerii tva la făină, pâine şi specialităţi de panificaţie
  Evaluare ex post a efectelor macroeconomice ale reducerii tva la făină, pâine şi specialităţi de panificaţie

  2012
  Sisteme de impozitare în Uniunea Europeană
  Analiza veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale şi analiza sumară a bugetului general consolidat în perioada 2006‐2011
  Evoluţia impozitului pe profit virat de sistemul bancar în perioada 2007‐2011
  Notă privind Raportul de convergenţă al Băncii Centrale Europene
  Obiectivele bugetare pe termen mediu (MTOs)
  Perspective comparate privind taxarea în Uniunea Europeană

  2011
  Analiza veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale în perioada 2006- 2010
  Evoluții macroeconomice şi financiare naţionale şi internaţionale
  Perspective comparate privind taxarea, nivelul câştigului şi sustenabilitatea în Uniunea Europeană

  2010
  Impozitele şi taxele pe proprietate în România comparativ cu Uniunea Europeană
  IMM-uri în România
  Raport anual asupra stării sănătăţii în Uniunea Europeană România - Fişa de ţară