Activitaţi» Ajutor de stat
Anunţuri

ANUNŢURI
Ajutor de stat

1. Sesiunea de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, este deschisă. Depunerea este continuă.Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita bugetului anual alocat schemei. Pentru anul 2020 bugetul alocat pentru emiterea acordurilor pentru finanțare este de 1.500.000.000 lei.

2. Pentru operatorii economici care intenționează să depună cereri de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor Pubice, prin Direcția Generală Ajutor de Stat, organizează întâlniri tehnice în vederea clarificării prevederilor schemei de ajutor de stat, instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea întâlnirilor tehnice se face on-line, Solicitare înâlnire tehnică, aceasta fiind transmisă prin intermediul adresei publicinfo@mfinante.gov.ro.
Operatorii economici interesați au și posibilitatea de a formula întrebări la adresa, Ajutor de stat – Întrebări frecvente.

3. Informațiile cu privire la schemele de ajutor de stat se regăsesc la rubrica "Investitorul informat-Ajutor de stat"