Activitaţi» Guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice
Anunturi guvernanta

  COMUNICAT DE PRESĂ

  Raport privind situațiile financiare auditate ale proiectului Întărirea responsabilității financiare în sectorul public

  Report on project financial statements on the Ministry of Public Finance

  Ministerul Finanţelor Publice a finalizat cu succes la data de 30 noiembrie 2016 proiectul Întărirea responsabilităţii financiare în sectorul public.

  În vederea susţinerii financiare a implementării proiectului Ministerul Finanţelor Publice a semnat la data de 16 noiembrie 2015 Acordul de Finanţare cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca Mondială) privind acordarea de către aceasta a unui Grant în valoare de 488.100.

  Obiectivul proiectului a fost acela de a asigura sprijin direct pentru întărirea managementului financiar prin îmbunătățirea eficienţei cheltuielilor publice și a performanțelor financiare ale societăţilor cu capital de stat.

  Proiectul a constat în două componente:

  Partea A - Introducerea programării bugetare pe bază de indicatori de rezultat (PBR)

  Asigurarea de servicii de consultanţă, instruire și echipamente pentru MFP pentru:

  • alocarea mai eficientă a resurselor prin stabilirea unor linii directoare metodologice relevante și sprijin pentru elaborarea, execuția și raportarea bugetului pe bază de indicatori de performanță și de rezultat;
  • realizarea unor proiecte pilot privind elaborarea bugetului pe bază de indicatori de rezultate în două ministere (Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi a Cercetării ştiintifice);
  • dezvoltarea unor propuneri pentru corelarea clasificației bugetare cu bugetarea pe bază de indicatori de rezultat;
  • desfăşurarea unor activităţi de întărire a capacităţii şi de informare a ordonatorilor principali de credite.

  Partea B - Îmbunătățirea calității guvernanţei şi raportării financiare (RF) a societăților cu capital de stat

  Asigurarea de servicii de consultanță, instruire și echipamente pentru MFP pentru:

  • elaborarea unor linii directoare strategice și tehnice în vederea îmbunătăţirii calitatii guvernanţei și raportării financiare a societăților cu capital de stat sub forma unor proiecte de norme metodologice, conform O.U.G. nr.109/2011;
  • aplicarea noilor linii directoare sub forma unor proiecte pilot și realizarea instruirii aferente, în cel mult trei (3) societăți cu capital de stat (au fost desemnate de ministerele de resort: SC Conpet SA, CN Tarom SA și SN Transgaz S.A.);
  • realizarea activităţilor de consolidare a capacității pentru îmbunătăţire guvernanţei corporative a societăţilor cu capital de stat şi pentru acordarea de asistență acționarilor cu privire la evaluarea managementului și a indicatorilor de performanță a societăților cu capital de stat;
  • evaluarea actualelor standarde de raportare financiară (RF) prin comparație cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS).