Activitaţi» Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern
Atestarea auditorilor publici interni

    Raport privind activitatea desfăşurată de Comisia de atestare a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice pe anul 2016
    OMFP nr.783/2016 privind modificarea și completarea aprobarea Cadrului general de echivalare a competențelor profesionale necesare pentru obținerea certificatului de atestare, aprobat prin OMFP nr.659/2015
    OMFP nr.659/2015 din 8 iunie 2015 pentru aprobarea Cadrului de echivalare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.443 din 22 iunie 2015