Activitaţi» Audit public intern - MFP
Audit public intern mfp

Ordinul ministrului finantelor publice nr.3769/2019 privind împuternicirea persoanelor cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute la art. 23 lit. a) şi lit. c) – e) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern


Ordinul ministrului finantelor publice nr.2064/2019 pentru modificarea și completarea OMFP nr.1452/2014 pentru aprobarea normelor proprii privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Ministerului Finanțelor Publice
Norme proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul MFP
Carta auditului public intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice


Ordinul ministrului finantelor publice nr.1452/2014 pentru aprobarea normelor privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Ministerului Finanțelor Publice
Norme proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul MFP


Ghiduri si proceduri specifice

Ghid practic de aplicare a normelor de consiliere
Ghid practic privind auditarea activitatilor de administrare a TVA
Ghid practic de derulare a misiunilor de audit intern pentru contributia Romaniei la bugetul UE
Manual de audit intern privind cheltuielile realizate din fondurile europene aferente perioadei de programare 2007-2013
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6a
Anexa 6b

Sinteza raportului anual privind activitatea de audit public intern