Activitaţi» Reglementări contabile
Instituţii publice

Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile:

OMFP nr.2948/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice - publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1020 din 03 noiembrie 2020


OMFP nr.1865/15.04.2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportãri financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilitãții instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitãții publice


Formularele de situaţii financiare actualizate ce se întocmesc de instituţiile publice la 30 septembrie 2020

Anexa 7 Anexa 9 Anexa 12

Formularele de situaţii financiare actualizate ce se întocmesc de instituţiile publice la 30 iunie 2020

Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 12

Formularele de situaţii financiare ce se întocmesc de instituţiile publice la trimestrul I 2020

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19 Anexa 20a
Anexa 20b Anexa 27 Anexa 28 Anexa 30 Anexa 30b
Anexa 30b1 Anexa 32 Anexa 40a Anexa 40b Anexa 40c