Activitaţi» Control intern/managerial şi control financiar preventiv
Buna practica


    Metodologie de implementare a standardului de control intern "Managementul riscurilor"

    Compendium of the public internal control systems in the EU Member States - Second edition, 2014

  1. Arhiva