Acasă»
Certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi

Anunț privind amânarea examenului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), sesiunea 02 martie 2020 - publicat în data de 28 februarie 2020
În contextul aplicării măsurilor necesare pentru prevenirea infecțiilor cu noul Coronavirus (COVID-19), examenul de atestare a cunoștințelor în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC) programat pentru data de 02 martie 2020, va fi amânat pentru o data care va fi comunicată ulterior.


Rezultatul soluţionării contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere la examenul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi(SEC), din data de 02 martie 2020 - publicat în data de 27 februarie 2020


Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru examenul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), care va avea loc în data de 2 martie 2020 - publicat în data de 19 februarie 2020


Anunţ pentru organizarea examenului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC) - 2 martie 2020 - publicat în data de 20 ianuarie 2020


Cerere de înscriere la examenul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC) - publicat în data de 20 ianuarie 2020


Ordinul nr.2081/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr.496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi


Ordin nr.496


Bibliografie -Regulamentul (UE) nr.549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul European de Conturi Naţionale şi Regionale din Uniunea Europeană

 


Precizări privind modul de obţinere a certificatului ESA

A fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare care prevede, printre altele, următoarele:

  • prorogarea termenului de obţinere a certificatului de atestare cu 2 ani de la data intrării în vigoare a OUG nr.41/2015 (art.II);
  • eliminarea obligativităţii ca Ministerul Finanţelor Publice prin intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă să organizeze cursuri în fiecare reşedinţă de judeţ (art.I).

În prezent Ministerul Finanţelor Publice a demarat procesul de elaborare a unui proiect de ordin de modificare a Ordinului nr.496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi astfel încât să fie pus de acord cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2015.

 


Modele de întrebări sub forma de grile pentru concursul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC)