Info TVA» Informaţii despre regimul TVA
Circulare TVA


  Circulara nr.747137/2018 în vederea aplicării unitare a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a clarificării condițiilor în care operatorii economici care desfășoară activități în sectorul agricol își pot exercita dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor de combustibil utilizat în agricultură

  Circulara nr.711265/2017 în vederea aplicării unitare a prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitor la cursul de schimb valutar în funcție de care se calculeazã anumite plafoane prevăzute de Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv Titlul VII - Taxa pe valoarea adãugată, precum și în ceea ce privește suspendarea până la data de 31 decembrie 2019 a obligației depunerii declarațiilor informative cod 392A, 392B și 393

  Circulara nr.693567/2016 privind aplicarea taxãrii inverse prevãzute la art.331 din Codul fiscal

  Circulara nr.692785/2016 în vederea aplicării unitare a prevederilor fiscale referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării

  Circulara nr.692262/2016 pentru aplicarea unitară a prevederilor Codului fiscal și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, privind regimul TVA aplicabil studiilor clinice

  Ghid pentru aplicarea unitară a prevederilor fiscale referitoare la operațiunile specifice derulate de producătorii agricoli

  Circulara nr.691736 din 14.06.2016 pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor fizice care sunt persoane impozabile în sensul TVA şi care desfăşoară mai multe tipuri de activităţi economice, precum şi aplicarea taxării inverse pentru livrarea de cereale şi plante tehnice, inclusiv seminţe oleginoase şi sfeclă de zahăr

  Circulara nr.40146 din 30.01.2015 data in vederea aplicarii unitare a prevederilor fiscale referitoare la TVA introduse prin Hotararea Guvernului pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

  Circulara nr.408212 din 24 decembrie 2013 referitoare la regimul TVA aplicabil vânzărilor de cartele telefonice prepaid/reîncărcării cartelelor telefonice prepaid

  Circulara nr.408538 din 12 septembrie 2013 referitoare la completarea Circularei nr.408436 din 02 septembrie 2013 privind aplicarea unitară a prevederilor fiscale referitoare la TVA introduse prin Ordonanţa Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi prin Ordonanţa Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

  Circulara nr.408436 din 02 septembrie 2013 în vederea aplicării unitare a prevederilor fiscale referitoare la TVA introduse prin Ordonanţa Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi prin Ordonanţa Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

  Circulara nr.559368 din 14 iunie 2013 cu privire la regimul TVA aplicabil livrărilor de materiale plastice reciclate regranulate şi de materiale plastice reciclate regranulate aliate

  Circulara nr.559381 din 14 iunie 2013 cu privire tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA aplicabil operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).

  Circulara nr.420460 referitoare la regimul TVA aplicabil operaţiunilor desfăşurate în cadrul schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

  Circulara nr.557841 din 20 martie 2013 referitoare la cota de TVA aplicabilă livrărilor de lentile de corecţie aeriene cu dioptrie şi, respectiv, livrărilor de lentile de contact cu dioptrie, precum şi accesoriilor acestora.

  Circulara nr.420167 din 7 februarie 2012 referitoare la aplicarea unitară a prevederilor fiscale care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012 cu privire la achiziţia de vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului şi de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile

  Circulara nr.421301 din 29 iunie 2011 dată in aplicarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

  Circulara nr.421244 din 21 iunie 2011 dată in aplicarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

  Circulara nr.432685 din 29 decembrie 2010, cu privire la posibilitatea solicitării scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de taxa pe valoarea adaugată

  Circulara nr.81544 din 11 octombrie 2010, cu privire la Registrul operatorilor intracomunitari

  Ghid practic pentru serviciile de transport

  Ghid practic privind aplicarea taxei pe valoarea adaugată de către instituţiile publice pentru serviciile prestate acestora de companii stabilite în afara României după data de 1 ianuarie 2010

  Circulara nr.341061 din 15 mai 2009 in vederea aplicării unitare a prevederilor OUG nr. 34/ 11.04.2009

  Circulara nr.50446/2008, forma actualizata a circularei nr.53422/15.11.2007 cu privire tratamentul fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata al despagubirilor incasate si al bunurilor constatate lipsa pe timpul transportului

  Circulara nr.53422 din 15 noiembrie 2007, cu privire la tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA al despaguburilor incasate si al bunurilor constatate lipsa pe timpul transportului.

  Circulara nr.52657 din 13 septembrie 2007, cu privire la ajustarea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiei, constructiei, transformarii sau modernizarii bunurilor imobile

  Circulara nr.52658 din 13 septembrie 2007, cu privire la tratamentul aplicabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata unitatilor si institutiilor ce desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare

  Circulara nr.52941 din 8 octombrie 2007, cu privire la solutiile aplicabile pentru bunurile care provin din import