Activitaţi» Impozite şi taxe
Colegiul fiscal


    Ordinul 86/2011 privind constituirea şi funcţionarea Colegiului fiscal

    Organism cu rol consultativ, Colegiul Fiscal a fost constituit prin ordin al ministrului finanţelor publice şi este format din specialişti de marcă în domeniile economic, financiar şi fiscal; reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai asociaţiilor profesionale, ai caselor de avocatură şi ai firmelor de consultanţă şi audit. Din partea ministerului finanţelor publice au participat: domnul Gheorghe Ialomiţianu - ministrul finanţelor publice; domnul Dan Tudor Lazar - secretar de stat şi reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate.
    Obiectivele principale ale Colegiului Fiscal sunt: creşterea transparenţei şi a predictibilităţii în domeniul fiscal, permanentizarea dialogului cu mediul de afaceri, diminuarea sarcinii administrative a contribuabilului prin simplificarea cadrului legislativ, aplicarea noului cadru de politici al Comisiei Europene în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi armonizarea legislatiei nationale cu prevederile comunitare.
    În cadrul discuţiilor de astăzi, 10 februarie a.c., s-a decis constituirea unor comisii de lucru care, împreună cu reprezentanţii ministerului finanţelor publice, urmează să analizeze şi să propună soluţii de îmbunătăţire şi simplificare a cadrului legislativ.
    Următoarea întâlnire a Colegiului Fiscal va avea loc în luna martie, in cadrul acestei intalniri urmand a se stabili obiectivele pentru anul 2011, comisiile Colegiului Fiscal şi un calendar de lucru.