Activitaţi» Control intern/managerial şi control financiar preventiv
Comisia de monitorizare a Ministerului Finanţelor Publice

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2178/17.07.2020 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2954/2018 privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a Ministerului Finanțelor Publice
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2019
Hotărârea nr.46/23.08.2019 a Comisiei de monitorizare a Ministerului Finanţelor Publice
Hotărârea nr.45/28.05.2019 a Comisiei de monitorizare a Ministerului Finanţelor Publice
Hotărârea nr.44/18.12.2018 a Comisiei de monitorizare a Ministerului Finanţelor Publice
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3727 din 10.12.2018 privind programarea și efectuarea anuală a acțiunilor necesare realizării operațiunii de autoevaluare în vederea elaborării Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20..
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2018
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2954/22.08.2018 privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a Ministerului Finanţelor Publice
Hotărârea nr.43/07.09.2018 Comisia de monitorizare a Ministerului Finanţelor Publice, constituită în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2396/2016
Hotărârea nr.42/15.12.2017 Comisia de monitorizare a Ministerului Finanţelor Publice, constituită în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2396/2016
Hotărârea nr.41/23.03.2017 Comisia de monitorizare constituită în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2396/2016
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2017
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.112/17.01.2017 privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Ministerului Finanţelor publice
Hotărârea nr.40/19.12.2016 Comisia de monitorizare constituită în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2396/2016
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2819 privind programarea și efectuarea operațiunilor necesare în vederea întocmirii Raportului asupra sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice la data de 31 decembrie 2016
Hotărârea nr. 39/07.11.2016 a Comisiei de monitorizare constituită în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2396/2016
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2396/05.10.2016 privind constituirea Comisiei de monitorizare a Ministerului Finanțelor Publice prin reorganizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial al MFP
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2016
Hotarârea nr.38/07.03.2016 a Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.4013/2015 privind programarea și efectuarea operațiunilor necesare în vederea întocmirii Raportului asupra sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, existent la 31 decembrie 2015
Hotarârea nr.37/17.12.2015 a Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Ordinul secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
Ordinului ministrului finanţelor publice nr.809/2015 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2015
Hotarârea nr.36/29.06.2015 a Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Hotarârea nr.35/18.12.2014 a Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Ordinul nr.1659/08.12.2014 privind programarea şi efectuarea operaţiunilor necesare în vederea întocmirii Raportului asupra sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice existent la 31 decembrie 2014
Hotarârea nr.34/09.10.2014 a Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Hotarârea nr.33/30.06.2014 a Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finantelor Publice pentru anul 2014
Hotarârea nr.32/03.04.2014 a Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Hotarârea nr.31/17.12.2013 a Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr.1958/05.12.2013 privind programarea şi efectuarea operaţiunilor necesare în vederea întocmirii Raportului asupra sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finanţelor Publice, existent la 31 decembrie 2013
Hotararea Comisiei manageriale nr.30/07.11.2013, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Hotararea Comisiei manageriale nr.29/20.05.2013, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Ordinul ministrului finantelor publice nr.525/22.04.2013, pentru modificarea OMFP nr.139/2006
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2013
Hotararea Comisiei manageriale nr.28/17.01.2013, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Hotararea nr.27/31.10.2012 a Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Nota privind componenta si principalele sarcini ale secretariatului Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finantelor Publice
Ordinul ministrului finantelor publice nr.884/2012 pentru aprobarea Ediției II, Revizia 1 a procedurii de sistem privind funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control/intern managerial al Ministerului Finantelor Publice
Hotararea nr.25/11.06.2012 a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finantelor Publice.
Hotararea nr.24/30.03.2012 a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finantelor Publice
Nota privind componenta si principalele sarcini ale secretariatului Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finantelor Publice
Hotararea nr.23/10.01.2012a Comisiei de monitorizare , coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finantelor Publice
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.139/2006 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Finanţelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare - varianta actualizata
Ordin nr.3003/2011 privind programarea si efectuarea operatiunilor necesare in vederea intocmirii Raportului asupra sistemului de control intern/managerial a Ministerului Finantelor Fublice, existent la 31 decembrie 2011
Hotărârea nr.22/29.11.2011 a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finantelor Publice pentru perioada 01.09.2011 - 31.12.2012
Hotărârea nr.21/25.08.2011 a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Finanţelor Publice
 

 • Arhiva

  • Ordinului ministrului finanţelor publice nr.808/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

   Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţi publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

   Hotărârea nr.17/02.03.2009 a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Finanţelor Publice
   Anexa 1 - Etapa 8, trimestrul I 2008 - Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice ale ministerului, respectiv ale compartimentelor
   Anexa 1 - Etapa 8, trimestrul al II-lea 2008 - Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice ale ministerului, respectiv ale compartimentelor
   Anexa 1 - Etapa 8, trimestrul al III-lea 2008 - Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice ale ministerului, respectiv ale compartimentelor
   Anexa 2 - Etapa 8, trimestrul al IV-lea 2008 - Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice ale ministerului, respectiv ale compartimentelor
   Anexa 3 cuprinde proiectul procedurii de sistem "Managementul riscului", avizat de Comisie.

   Hotărârea nr.16/26.11.2008 a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial al Ministerului Economiei si Finantelor
   Anexa 2 cuprinde proiectul procedurii de sistem "Monitorizarea si evaluarea documentelor de politici publice", avizat de Comisie

   Ordinul ministrului economiei şi finanţelor publice nr.998/2008 - pentru aprobarea procedurii de sistem "Realizarea procedurilor formalizate pe activităţi"
   Anexa 1 - Realizarea procedurilor formalizate pe activităţi
   Anexa 2 - Lista codurilor compartimentelor din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor

   Hotărârea nr.15/10.07.2008 a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial al Ministerului Economiei si Finantelor
   Anexa 2 - Etapele 1, 2, 4, 6, 7, 8 şi 9, aferente anului 2007 modificate

   Hotărârea nr.14/24.04.2008 a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Economiei si Finanţelor
   Anexa nr.1 se refera la componenta de programare bugetara a Planului strategic institutional si va fi publicata pe site la rubrica programe si strategii MEF, dupa aprobarea prin ordin al ministrului economiei si finantelor .
   Anexa 2 - Etapele 1-9 modificate si completate

   Hotărârea nr.13/11.04.2008 a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Economiei si Finanţelor

   Hotărârea nr.12/25.03.2008 - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Economiei şi Finanţelor, constituită în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice nr.139/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art.9 din Regulamentul Comisiei
   Anexa 1 - Etapa 8 - Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice ale ministerului, respectiv ale direcţiilor generale/direcţiilor
   Anexa 2 - Etapa 9 - Autoevaluarea realizării obiectivelor generale şi a celor specifice şi îmbunătăţirea sistemului de control managerial pe baza autoevaluării şi a standardelor de management/control intern la entităţile publice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare

   Hotararea nr.11/11.03.2008 a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Economiei si Finanţelor
   Anexa 1 - Etapele 1 şi 2
   Anexa 2- Etapa 3
   Anexa 3 - Etapa 4
   Anexa 4 - Etapa 5
   Anexa 5 - Etapa 6
   Anexa 6 - Etapa 7
   Anexa 1 - Etapele 1-9 modificate si completate

   Programul actualizat de dezvoltare a sistemului de control managerial al Ministerului Economiei si Finantelor din anul 2007