Activitaţi» Impozite şi taxe
Comisia fiscala centrala

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3733/2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1082 din 20 decembrie 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1948/2019 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr.1/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.282 din 12 aprilie 2019