Info TVA» Ştiri
Comunicate şi informari de presă

  Comunicat privind justificarea transportului intracomunitar începând cu data de 1 ianuarie 2020, în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri


  20 octombrie 2009 |

  În data de 15 octombrie 2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.694, Legea nr.314/2009, care intră în vigoare în data de 25.10.2009. Începând cu această dată autorităţile contractante: 1) nu mai au obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice - U.C.V.A.P. pentru acele proceduri de achiziţie publică iniţiate prin publicarea unui anunţ de participare în SEAP. 2) au obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice - U.C.V.A.P. numai pentru procedurile de atribuire pentru care nu se impune publicarea unui anunţ de participare în SEAP, înştiinţarea trebuind făcută cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei. 3) încălcarea obligaţiei de la pct.2 de către autorităţile contractante, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă (art.10 alin.1 lit.b O.U.G. 30/2006, cu modificările şi completările ulterioare). Pentru relaţii: B-dul Mircea Vodă, nr.44, intrarea C, sector 4, Bucureşti, tel.021/302.53.81. De asemenea, Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice poate fi contactată şi la adresa de mailucvap@mfinante.ro .  15 octombrie 2009 |

  Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat o serie de modificări, la Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, în scopul asigurării transpunerii interne şi aplicării legislaţiei comunitare. În sensul continuării procesului de aliniere cu acquis-ul din domeniul politicii fiscale şi urmare a dialogului purtat cu partenerii sociali, Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri 7 octombrie 2009, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Nota de fundamentare  02 octombrie 2009 |

  Citeşte mai mult Official Journal of the European Union C 237/4 Pentru produsele supuse accizelor la nivel comunitar, cursul de schimb valutar leu/euro utilizat la calculul accizelor pentru anul 2010 este de 4,2688 RON pentru 1 euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 1 octombrie 2009 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2009.  15 septembrie 2009 |

  Citeşte mai mult Request for Proposals for Legal Counsel on Romania's Eurobond Issue for 2009 Request for Proposals for Legal Counsel on Romania's Eurobond Issue for 2009 Clarifications on Request for Proposals for selection of Legal Counsel on Romania's Eurobond issue for 2009 Submission of Information Offerors shall submit one original of the proposal in English or Romanian language. Proposals must be signed by a principal of the firm, authorized to bind the firm. In case of joint venture proposals, one proposal must be submitted but the responsibilities of the lead firm should be clearly identified