Activitaţi» Trezorerie şi datorie publică
Cadrul legal aferent datoriei publice şi activităţii de trezorerie

  Legea 273/2006 privind finantele publice locale

     Extrase din legislatia secundară si terţiară

       -pentru autorizare:        
  extras din OUG 64/2007,        
  extras din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 46/2007,        
  HG nr. 9/2007 si HG nr. 145/2008,        
  art. 1 din OUG nr. 4/2009, HG-ul si Ordinul Comun MFP/MAI)

       -pentru raportare :
  extras din OUG 64/2007,
  extras din Legea nr. 273/2006, extrase din HG 1470/2007 si Ordin MEF 1059/2008