Info TVA» Legislaţie şi jurisprudenţă UE în domeniul TVA
Directiva 2006/112/CE


    Directiva 2006/112/CE a ConsiliuluiUniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pevaloarea adaugata, publicatain Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 347 din 11 decembrie2006, constituie republicarea Directivei a 6-a, respectiv a Directivei77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 referitor la impozitul pe cifra deafaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de stabilire.Prin republicare articolele din Directiva a 6-a s-au renumerotat. Traducereain limba romana a acestei directive a fost realizata de Comisia Europeana,fiind revizuita de Directia de legislatie in domeniul TVA. Directiva nueste inca publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

    Mentionam ca directivele emise la nivel comunitar nu seaplica direct, fiind transpuse in legislatia nationala a fiecarui stat membru.

    Incepand cu data de 1 ianuarie 2008 vor intra in vigoareprevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2007 care modifica Legeanr. 571/2003 privind Codul fiscal si in care referirile la articolele dinDirectiva a 6-a (77/388/CEE) au fost inlocuite cu referiri la Directiva112/2006. Publicarea unei traduceri in limba romana a Directivei 112 estenecesara deoarece aceasta contine un tabel de concordanta cu articolele dinvechea Directiva a 6-a. Agentii economici se pot confrunta in practica cusituatii in care partenerii din alte state membre fac referiri la prevederileDirectivei a 6-a, in loc de Directiva 112, si orice trimiteri la prevederileDirectivei a 6-a vor fi considerate referiri la articolele corespunzatoare dinDirectiva 112, conform tabelului de corelari din anexa XII la aceasta directiva.    De asemenea, atat regulamentele comunitare emise invederea aplicarii unitare a legislatiei in domeniul TVA la nivel comunitar,care sunt aplicabile ca atare fara a fi necesara transpunerea in legislatianationala, cat sicazurile Curtii Europene de Justitie, care au fost emise pana la datapublicarii Directivei 112/2006, contin referiri la articolele Directivei a 6-a,care trebuie considerate, referiri la articolele corespunzatoare Directivei112, conform tabelului de concordanta.