Activitaţi» Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern
Documente supuse dezbaterii

Ghid practic privind evaluarea activităţii de audit public intern - 2014
Vă supunem atenţiei Ghidul practic privind evaluarea activităţii de audit public intern în vederea formulării de opinii.
Acestea vor fi comunicate în scris pe adresa UCAAPI, B-dul Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti.