Info TVA» Informaţii despre regimul TVA
Informaţii utile TVA

Note explicative privind modificările TVA în UE în ceea ce privește regimul de stocuri la dispoziția clientului, operațuinile în lanț și scutirea pentru livrările intracomunitare de bunuri ("soluțiile rapide din 2020")
Explanatory notes on EU VAT changes in respect of call-off stock arrangements, chain transactions and the exemption for intra-Community supplies of goods (“2020 Quick Fixes”)


Notele explicative referitoare la prevederile europene în materie de TVA care reglementeaza locul de prestare a serviciilor legate de bunuri imobile și care urmează să intre în vigoare în 2017
Explanatory notes on EU VAT place of supply rules on services connected with immovable property that enter into force in 2017


Notele explicative referitoare la modificările în domeniul TVA în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor electronice, de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, care au intrat în vigoare începand cu anul 2015
Explanatory notes on the EU VAT changes to the place of supply of telecommunications, broadcasting and electronic services that enter into force in 2015


VAT Rates Applied in the Member States of the European Union


Guide to the VAT mini One Stop Shop
Ghidul privind mini-ghișeul unic pentru TVA


Explanatory notes VAT invoicing rules
Note explicative privind regulile de facturare


 

Informare "TAXARE INVERSA CEREALE" - 14 iunie 2011
Plafoanele statelor membre pentru vanzari la distanta
Statele membre care aplica masuri de simplificare pentru stocuri puse la dispozitia clientului


* Notele explicative și Ghidul au fost elaborate pentru a asigura o mai bună înţelegere a legislaţiei europene referitoare la regulile de facturare, regimul special pentru serviciile furnizate pe cale electronică, serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de radiodifuziune şi televiziune, respectiv serviciile efectuate în legătura cu bunurile imobile.
* Notele şi Ghidul nu au putere juridică şi conţin numai îndrumări practice şi informale privind modul în care trebuie aplicată legislaţia europeană, în viziunea Direcţiei Generale pentru Impozitare şi Uniune Vamală (DGTAXUD) din cadrul Comisiei Europene.
* Notele şi Ghidul reprezintă rezultatul lucrărilor comune ale DGTAXUD şi ale Statelor Membre.