Activitaţi» Bugetul de stat
Buget 2020

OG nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.751 din 18 august 2020

OG nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.752 din 18 august 2020

Legea bugetului de stat pe anul 2020

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Anexa 3 - Bugetele ordonatorilor principali de credite
Administraţia Prezidenţială
Senatul României
Camera Deputaţilor
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Curtea Constituţională
Secretariatul General al Guvernului
Consiliul Legislativ
Curtea de Conturi
Consiliul Concurenţei
Avocatul Poporului
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Consiliul Naţional al Audiovizualului
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Apărării Naţionale
Ministerul Culturii
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicaţiilor
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Ministerul Tineretui și Sportului
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Ministerul Justiţiei
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei
Ministerul Muncii şi Protecției Sociale
Ministerul Public
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Inspecția Judiciară
Serviciul Român de Informaţii
Serviciul de Informaţii Externe
Serviciul de Protecţie şi Pază
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Academia Română
Institutul Cultural Român
Consiliul Superior al Magistraturii
Consiliul Economic şi Social
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
Agenţia Naţională de Integritate
Autoritatea Electorală Permanentă
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES
Societatea Romană de Radiodifuziune
Societatea Romană de Televiziune
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei
Cuprins - Lista formularelor de buget, pe componente ale acestuia pentru fisierele XML
Download - Buget - xml
Download - Anexa 3