Activitaţi» Guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice
Legislatia privind principiile si conceptele guvernantei corporatiste

    Ordin nr.1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

    Formularul S1100 şi listele cu operatorii economici care au obligaţia de a depune formularul conform OMFP nr.1952/2018

    HG nr.722/2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare