Info TVA» Legislaţie şi jurisprudenţă UE în domeniul TVA
Legislaţie şi jurisprudenţă UE


  1. Titlul VI din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, modificată şi completată după data aderării prin următoarele acte normative:

  a. Legea nr.343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.662 din 1 august 2006 , cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007;

  b. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22 din 28 martie 2007 pentru modificarea şi completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.230 din 3 aprilie 2007 , cu aplicabilitate de la 15 aprilie 2007;

  c. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.106 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.703 din 11 octombrie 2007 , cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2008

  d. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 16 octombrie 2008; Menţionăm faptul că prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2009, cu următoarele excepţii: prevederile pct. 13 al art. I, care intră în vigoare la 1 decembrie 2008 şi prevederile pct. 14 şi 15 ale art. I, care intră în vigoare la 1 noiembrie 2008;

  e. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 4 decembrie 2008; Menţionăm faptul că prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2009, cu excepţia prevederilor art. I pct. 5 - 7, care intră în vigoare la data de 15 decembrie 2008;

  f. pct. 10 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009; Menţionăm faptul că prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 mai 2009;

  g. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010.

  h. art. I pct. 1, 2 si 3 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 421 din 23 iunie 2010. Menţionăm că prevederile art. I pct. 1, 2 se aplică de la data publicării in Monitorul Oficial, respectiv 23 iunie 2010, iar prevederile art. I pct. 3 se aplică începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestor prevederi, până la data de 31 decembrie 2011. Ministerul Finanţelor Publice va publica pe site-ul său oficial www.mfinante.ro data comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării.

  i. art. I pct. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 431 din 28 iunie 2010, cu aplicabilitate de la data de 1 iulie 2010.

  j. Ordonanta de urgenta nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011;

  k. art. I pct. 39, 40, 41, 42 din Ordonanta Guvernului nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 627 din 2 septembrie 2011. Prevederile mai sus mentionate intra in vigoare dupa cum urmeaza:
  -art. I pct. 39 si 42 se aplică începând cu data intrării în vigoare a O.G. 30/2011;
  - art. I pct. 40 intră în vigoare la 15 zile de la data publicării O.G. 30/2011 în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  - art. I pct. 41 se aplică începând cu declaraţia recapitulativă aferentă lunii august a anului 2011.

  l. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.49 din 31 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr.381 din 31 mai 2011, cu aplicabilitate de la 31 mai 2011;

  m. Art.I pct.4 şi 5 şi pct.53-73 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr.938 din 30 decembrie 2011, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2012, cu excepţia prevederilor art.I pct.5 referitoare la art.11 alin.(14 ) care se aplică începând cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art.153 alin.(9) lit.c) - e).

  n. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.24 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.384 din 7 iunie 2012, cu aplicabilitate incepand cu data de 1 iulie 2012

  o. Ordonanţa Guvernului nr.15 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial 621 din 29 august 2012, cu aplicabilitate începând cu data de 1 ianuarie 2013.

  p. Legea nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 15 noiembrie 2012, cu aplicabilitate începând cu data de 1 ianuarie 2013.

  q. Ordonanţa Guvenului nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013, cu aplicabilitate începând cu data de 1 februarie 2013.

  r. pct.29 (referitor la introducerea art. I pct. 68 1 al OG nr.8/2003) din Legea nr.168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr.310 din 29 iunie 2013.

  s. art. I pct. 8-16 din Ordonanța Guvernului nr. 16 din 30 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 490 din 2 august 2013

  ş. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr.703 din 15 noiembrie 2013, cu aplicabilitate incepand cu data de 1 ianuarie 2014;

  t. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013, cu aplicabilitate incepand cu data de 1 ianuarie 2014

  ț. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 28.02.2014

  u. Art.I pct.16-25 din Ordonanța de Urgență nr.80 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.906 din 12 decembrie 2014, cu aplicabilitate începând cu data de 1 ianuarie 2015, cu excepția prevederilor art.I pct.20-24 care se aplică începând cu data de 1 februarie 2015.

  v. Art.I pct. 1, 2 și 10-16 din Ordonanta Guvernului nr.4 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial nr.74 din 28 ianuarie 2015. Prevederile art.I pct.1, 2 şi 16 intra in vigoare la data de 1 februarie 2015. Prevederile art.I pct.10-15 intra in vigoare la data intrarii in vigoare a prevederilor art.III pct.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.957 din 30 decembrie 2014

  x. Art.I pct.6 si 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial nr.250 din 14 aprilie 2015, cu aplicabilitate incepand cu data de 1 iunie 2015

  z. Legea nr.187 din 2 iulie 2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 499 din 7 iulie 2015

  2. Normele metodologice de aplicare a Titlului VI privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44 din 22 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.112 din 6 februarie 2004, modificate şi completate după data aderării prin următoarele acte normative:

  a. Hotărârea Guvernului nr.1861 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1044 din 29 decembrie 2006, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007;

  b. Hotărârea Guvernului nr.213 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 2 martie 2007;

  c. Hotărârea Guvernului nr.1579 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.894 din 28 decembrie 2007, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2008;

  d. Hotărârea Guvernului nr. 488 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu aplicabilitate de la 1 mai 2008.

  e. Hotărarea Guvernului nr. 1620 din 29 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 31 decembrie 2009, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010.

  f. Hotărârea Guvernului nr. 768 din 23 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 534 din 30 iulie 2010.

  g. Hotărârea Guvernului nr. 150 din 23 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu aplicabilitate de la 1 martie 2011;

  h. Hotărârea Guvernului nr.50 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr.78 din 31 ianuarie 2012, cu aplicabilitate de la 31 ianuarie 2012.

  i. Hotărârea nr. 670 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 481 din 13 iulie 2012, cu aplicabilitate incepand cu data de 13 iulie 2012

  j. Hotărârea Guvernului nr. 1071 din 6 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012, cu aplicabilitare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

  k. Hotărârea Guvernului nr. 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 108 din 12.02.2014, cu aplicabilitate incepand cu data de 12 februarie 2014

  l. art. I lit. C din Hotărârea Guvernului nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2014

  m. Hotararea Guvernului nr.20 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea alin.(6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, publicata în Monitorul Oficial nr.46 din 20 ianuarie 2015

  n. art. I lit. C din Hotararea Guvernului nr. 367 din 27 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, publicata în Monitorul Oficial nr.373 din 28 mai 2015

  3. Ordinul ministrul finanțelor publice nr. 1436/2013 şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialități de panificație, publicat în Monitorul Oficial din 28 august 2013, cu aplicabilitate incepand cu data de 1 septembrie 2013

  4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1519 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare, publicat în Monitorul Oficial nr. 792 din 26 noiembrie 2012,cu aplicabilitate începand cu data de 1 ianuarie 2013.

  5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2215 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art.143 alin. (1) lit. j) şi k) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1040 din 28 decembrie 2006 , aplicabil până la data intrării în vigoare a aplicabilităţii Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr.616/2007;

  a. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.616 din 29 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugată prevăzute la art.143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art.X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr.260/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.568 din 17 august 2007, cu aplicabilitate în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării şi abrogat de la data de 1 decembrie 2007 prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2067/2007;

  b. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2067 din 16 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugată prevăzute la art.143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art.X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr.260/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.810 din 28 noiembrie 2007, cu aplicabilitate de la 1 decembrie 2007;

  c. De la data de 1 ianuarie 2010, Normele aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2.067/2007, se modifică prin art. I din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3420 din 21 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 906 din 23 decembrie 2009.

  d. De la data de 24 august 2011, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.067/2007 este abrogat si inlocuit cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2389 din 4 august 2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat in Monitorul Oficial nr. 597 din 24 august 2011;

  e. De la data de 23 aprilie 2012, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2389 din 4 august 2011 este modificat şi completat de art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 518 din 13 aprilie 2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 264 din 23 aprilie 2012.

  f. De la data de 12 februarie 2013, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2389 din 4 august 2011 este modificat şi completat de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 140 din 4 februarie 2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin OMFP nr. 2.389/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 90 din 12 februarie 2013.

  g. De la data de 12 februarie 2015, Ordinul ministrului finantelor publice nr.2.389/2011 este modificat și completat de Ordinul ministrului finantelor publice nr.138 din 9 februarie 2015 pentru modificarea si completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art.143 alin.(1) lit.j), j^1), k), l) si m) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si la art.X şi XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr.260/2002, publicat in Monitorul Oficial nr.113 din 12 februarie 2015

  6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2216 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art.128 alin. (10) şi art.1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1040 din 28 decembrie 2006, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  a. Art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3420 din 21 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 906 din 23 decembrie 2009, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010.

  7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2217 din 22 decembrie 2006 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adaugată, conform art.156 alin. (1) - (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1041 din 28 decembrie 2006, modificat prin:

  a. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.577 din 27 iunie 2007 pentru abrogarea art.3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2.217/2006 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adaugată, conform art.156 alin. (1) - (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.470 din 12 iulie 2007,

  b. De la data de 13 mai 2008, OMFP 2217 este abrogat şi înlocuit prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1372 din 6 mai 2008 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adaugată, conform art.156 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.364 din 13 mai 2008;

  8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2218 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art.144 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1046 din 29 decembrie 2006 , cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  a. art. I din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3424 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor norme şi instrucţiuni aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.795 din 27 noiembrie 2008, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2009.

  b. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3418 din 21 decembrie 2009 privind modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 915 din 28 decembrie 2009, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010.

  9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2219 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugată, prevăzut la art.144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1040 din 28 decembrie 2006, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007;

  a. De la data de 21 ianuarie 2014, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.219/2006 este abrogat şi înlocuit de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 21.01.2014.

  10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2220 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art.142 alin. (1) lit. d) şi art.199 alin. (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1037 din 28 decembrie 2006, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare respectiv:

  a. art. II din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3424 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor norme şi instrucţiuni aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.795 din 27 noiembrie 2008 , cu aplicabilitate de la 1 decembrie 2008

  11. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2180 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugată a organismelor prevăzute la art.48, 56 şi la art.64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art.142 alin. (1) lit. d) şi art.199 alin. (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2.220/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.825 din 4 decembrie 2007;

  12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2221 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate, prevăzute la art.128 alin. (10) şi art.1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1045 din 29 decembrie 2006, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007 până la data de 14 noiembrie 2007, abrogat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1823/2007:

  a. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1823 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adaugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adaugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.770 din 14 noiembrie 2007;

  b. De la data de 1 ianuarie 2010, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.823/2007 este abrogat şi înlocuit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3417 din 21 decembrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adaugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile, de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie, publicat în Monitorul Oficial nr. 914 din 28 decembrie 2009.

  13.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2222 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugată pentru operaţiunile prevăzute la art.143 alin. (1) lit. a) - i), art.143 alin. (2) şi art.1441 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1043 din 29 decembrie 2006, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare respectiv:

  a. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1503 din 5 octombrie 2007 pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugată pentru operaţiunile prevăzute la art.143 alin. (1) lit. a) - i), art.143 alin. (2) şi art.1441 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2.222/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.697 din 16 octombrie 2007 , cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2421/2007);

  b. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2421 din 18 decembrie 2007 pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugată pentru operaţiunile prevăzute la art.143 alin. (1) lit. a) - i), art.143 alin. (2) şi art.1441 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2.222/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.887 din 27 decembrie 2007 , cu modificările şi completările ulterioare (art. III din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.3424/2008;

  c. art. III din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3424 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor norme şi instrucţiuni aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.795 din 27 noiembrie 2008 , cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2009 ;

  d. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3419 din 21 decembrie 2009 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 144 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 915 din 28 decembrie 2009, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010.

  e. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2230 din 29 iunie 2011 privind modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 144 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2222/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  f. Art. I din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 518 din 13 aprilie 2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 264 din 23 aprilie 2012, cu aplicabilitate de la data de 23 aprilie 2012.

  g. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 917/2014 privind modificarea şi completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin OMFP nr.2.222/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 528 din 16 iulie 2014

  h. Ordinul ministrului finantelor publice nr.193 din 23 februarie 2015 privind modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)- i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin OMFP nr.2.222/2006, publicat in Monitorul Oficial nr.148 din 27 februarie 2015

  14. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea inregistrării în scopuri de TVA cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

  a. De la data de 1 decembrie 2011, Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1984 din 11 mai 2011 este abrogat si inlocuit prin Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2795 din 10 noiembrie 2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, cu modificarile si completarile ulterioare;

  b. Art. III din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 518 din 13 aprilie 2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 264 din 23 aprilie 2012, cu aplicabilitate de la data de 23 aprilie 2012.

  c. De la data de 10 februarie 2015, Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA este abrogat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.117 din 4 februarie 2015 publicat in Monitorul Oficial nr.107 din 10 februarie 2015

  15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.155 din 31 ianuarie 2007 privind aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările de construcţii-montaj prevăzute la art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 6 februarie 2007, în vigoare până la data de 1 ianuarie 2008, data la care art.160 din Codul fiscal a fost modificat prin eliminarea măsurilor de simplificare pentru lucrări de construcţii-montaj;

  16.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.500 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor privind Procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adaugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.244 din 11 aprilie 2007, cu aplicabilitate de la 15 aprilie 2007 , cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :

  a. art. IV din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3424 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor norme şi instrucţiuni aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.795 din 27 noiembrie 2008 , cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2009.

  b. art. IV din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3420 din 21 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 906 din 23 decembrie 2009, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010.

  c. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1891 din 20 noiembrie 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de aminare de la plata în vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, publicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 25 noiembrie 2013, cu aplicabilitate incepand cu data de 25 noiembrie 2013.

  17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.172 din 6 februarie 2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxare inversă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.142 din 15 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  a. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1579 din 11 octombrie 2007 pentru modificarea art.2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.699 din 17 octombrie 2007;

  18. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1692 din 19 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.740 din 1 noiembrie 2007;

  19. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2226 din 27 decembrie 2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1056 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  a. art. III din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3420 din 21 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 906 din 23 decembrie 2009, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010.

  20. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.901 din 5 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA şi a modelului şi conţinutului formularelor "Notificare" şi "Certificat de înregistrare în scopuri de TVA", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.703 din 16 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

  21. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1633 din 4 octombrie 2006 privind modificarea şi completarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr.300/2004 pentru aprobarea declaraţiilor de înregistrare a contribuabililor şi a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA şi a modelului şi conţinutului formularelor "Notificare" şi "Certificat de înregistrare în scopuri de TVA", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.843 din 12 octombrie 2006;

  22. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2224 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea şi gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.3 din 3 ianuarie 2007;

  23.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.262 din 19 februarie 2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.175 din 13 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  a.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2296 din 4 decembrie 2007 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.864 din 18 decembrie 2007

  24. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.35 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.62 din 25 ianuarie 2007, în vigoare inclusiv pentru luna aprilie 2007, abrogat prin:

  a. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.273 din 20 februarie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.392 din 11 iunie 2007, în vigoare inclusiv pentru luna decembrie 2007, abrogat şi înlocuit de:

  b. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.94 din 17 ianuarie 2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.68 din 29 ianuarie 2008, aplicabil începând cu luna ianuarie 2008; abrogat şi înlocuit de:

  c) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1746 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului(300) "Decont de taxa pe valoarea adaugată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr . 88_64 din 22 decembrie 2008, aplicabil începând cu luna decembrie 2008; abrogat şi înlocuit de:

  d) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.77/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" , publicat în Monitorul Oficial nr. 67 din 29 ianuarie 2010;

  25. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.179 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.347 din 22 mai 2007;

  26. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.36 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.62 din 25 ianuarie 2007 , în vigoare inclusiv pentru luna decembrie 2007, abrogat şi înlocuit prin:

  a. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.254 din 18 februarie 2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugată" publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.146 din 26 februarie 2008, aplicabil începând cu luna ianuarie 2008, abrogat şi înlocuit prin:

  b. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1498 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugată" publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.743 din 3 noiembrie 2008, aplicabil începând cu luna noiembrie 2008; abrogat şi înlocuit de:

  c. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", publicat în Monitorul Oficial nr. 59 din 26 ianuarie 2010;

  27.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.967 din 6 iulie 2005 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugată cu opţiune de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.698 din 3 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  a. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1330 din 12 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.967/2005 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugată cu opţiune de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.883 din 3 octombrie 2005;

  b. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2008 din 28 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.967/2005 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugată cu opţiune de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1184 din 28 decembrie 2005

  c. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.102 din 27 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.967/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007;

  28.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1857 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugată cu opţiune de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.785 din 20 noiembrie 2007;

  29. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.955 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.703 din 16 august 2006, abrogat şi înlocuit prin:

  a. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.537 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 18 aprilie 2007, abrogat şi înlocuit prin:

  b. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.552 din 28 martie 2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri" , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.703 din 16 august 2006; abrogat şi înlocuit de:.

  c. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare", publicat în Monitorul Oficial nr. 67 din 29 ianuarie 2010 .

  30.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.523 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugată către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.255 din 17 aprilie 2007; se aplica pentru soluţionarea cererilor de rambursare depuse de catre persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru, înainte de 1 ianuarie 2010;;

  a. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2010; se aplica cererilor de rambursare depuse începând cu 1 ianuarie 2010. .

  31.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.530 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugată către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.267 din 20 aprilie 2007;

  a. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2010; se aplica cererilor de rambursare depuse dupa data de 31 decembrie 2009. .

  32. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2210 din 21 decembrie 2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.74 din 31 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  a. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.521 din 3 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.252 din 16 aprilie 2007 ;

  b. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1123 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.628 din 13 septembrie 2007

  33. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1706 din 17 octombrie 2006 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a verificării valabilităţii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, de către persoane înregistrate în scopuri de TVA în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.894 din 2 noiembrie 2006;

  34.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.84 din 17 ianuarie 2007 pentru aprobarea Măsurilor unitare de aplicare a reglementărilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adaugată şi accizelor datorate în vamă în cazul operaţiunilor de leasing aflate în derulare la data aderării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.80 din 1 februarie 2007;

  35.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.257 din 15 februarie 2007 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.137 din 26 februarie 2007;

  a. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr.32 din 15 ianuarie 2010;

  36.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.702 din 14 mai 2007 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.376 din 4 iunie 2007;

  37.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2250 din 21 noiembrie 2007 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugată depuse în condiţiile titlului VI "Taxa pe valoarea adaugată" din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.834 din 5 decembrie 2007.