Activitaţi» Ajutor de stat
H.G. nr.332/2014

OMFP nr.2658/28.08.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare şi a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare


H.G nr.332/2014 din 23 aprilie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - text în vigoare începând cu data de 5 august 2020
Decision No.332/2014 of April 23, 2014 establishing a State aid scheme to support investments promoting regional development through the creation of jobs - Text in force as of August 05, 2020


HG nr.332/2014 din 23 aprilie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
Decision No.332/2014 of April 23, 2014 establishing a State aid scheme to support investments promoting regional development through the creation of jobs


Ghidului solicitantului elaborat în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare - Revizia 4, august 2020
Applicant’s Guide - elaborated on the basis of Government Decision no.332/2014 for the establishment of State aid schemes to support investments promoting regional development through the creation of jobs - Revision 4, August 2020


Ghidul de plată acordat în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 3, august 2020
Payment Guide - elaborated on the basis of Government Decision no.332/2014 for the establishment of State aid schemes to support investments promoting regional development through the creation of jobs - Revision 3, August 2020


Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale


Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)


Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (Text cu relevanță pentru SEE)Formularul de decont HG nr.332/2014 - Revizia 3
Formularul privind menținerea locurilor de muncă HG nr.332/2014 - Revizia 2