Activitaţi» Ajutor de stat
H.G. nr.807/2014

OMFP nr.2659/28.08.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare şi a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare


H.G nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - text în vigoare începând cu data de 7 august 2020
Decision No.807/2014 of September 17, 2014 on the establishment of certain State aid schemes to support investments with major impact on the economy - Text in force as of August 07, 2020


H.G nr.268/2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.286 din 06 aprilie 2020


Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, Revizia 4, august 2020
Applicant’s Guide - elaborated on the basis of Government Decision no. 807/2014 for the establishment of State aid schemes with the object of stimulating investments with major impact on the economy, as subsequently amended and supplemented - Revision 4, August 2020


Ghidul de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, Revizia 5, august 2020
Payment Guide - elaborated on the basis of Government Decision no. 807/2014 for the establishment of State aid schemes with the object of stimulating investments with major impact on the economy, as subsequently amended and supplemented - Revision 5, August 2020


Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale


Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)


Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (Text cu relevanță pentru SEE)