Activitaţi» Politici publice
Politici publice  Politica de acoperire de către statul român a riscurilor aferente investiţiilor româneşti în străinătate şi exporturilor spre noi pieţe de destinaţie din afara Uniunii Europene - aprobată în ședința din data de 10.01.2018

  Politica publica privind managementul datoriei publice

  Politica publică privind asigurarea stabilităţii sistemului bancar şi protejarea deponenţilor

  Politica publică privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid – nu mai este în vigoare din data de 25 mai 2007

  Politica publică privind organizarea şi funcţionarea jocurilor de noroc în România

  Rapoarte de monitorizare:

  Raportul de monitorizare privind implementarea politicii publice "Managementul datoriei publice" ( Administrarea datoriei publice guvernamentale precum si autorizarea si monitorizarea datoriei publice locale) pentru anul 2008

  Raportul anual de monitorizare a respectării procedurilor adoptate prin Regulamentul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.775/2005 în cadrul Ministerului Finanţelor Publice (2009);

  Raportul anual de monitorizare a respectării procedurilor adoptate prin Regulamentul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.775/2005 în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor (2008);

  Raportul anual de monitorizare a respectării procedurilor adoptate prin Regulamentul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.775/2005 în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor (2007);

  Raportul anual de monitorizare a respectării procedurilor adoptate prin Regulamentul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.775/2005, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice (2006);

  Raportul de monitorizare privind implementarea politicii publice "Asigurarea stabilitatii sistemului bancar si protejarea deponentilor"

  Raportul de monitorizare a domeniului de politică publică privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid;

  Raportul de monitorizare privind implementarea politicii publice „Managementul datoriei publice (Administrarea datoriei publice guvernamentale, precum şi autorizarea şi monitorizarea datoriei publice locale)”;

  Rapoarte de evaluare:

  Raportul de evaluare al politicii publice "Managementul datoriei publice" ( Administrarea datoriei publice guvernamentale precum si autorizarea si monitorizarea datoriei publice locale)

  Raportul de evaluare privind implementarea politicii publice "Asigurarea stabilitatii sistemului bancar si protejarea deponentilor"