Activitaţi» Domeniul activelor statului
Legislaţie privind domeniul public şi privat

    Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

    Hotărârea Guvernului Nr. 1705 din 29 noiembrie 2006pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

    Hotărârea Guvernului Nr. 76/2011privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

    Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare