Activitaţi» Domenii reglementate specific
Produse accizabile


    Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
    Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
    Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art.366 alin.(2), art.369 alin. (5), art.374 alin.(2), art.377 alin.(4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) şi art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal