Activitaţi» Domenii reglementate specific
Legislatie tichete,documente tichete,lista operatori economici tichete  Informaţii referitoare la legislaţia specifică desfăşurării activităţii de funcţionare a unităţilor emitente de tichete de masă, de tichete-cadou şi de tichete de creşă precum şi de tichete de vacanţă.

  Ordin nr.1909/2019 din 26 martie 2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art.22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1045/2018

  Hotărâre nr.1045/2018 din 28 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

  Lege nr.165/2018 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare

  Hotărâre nr.15/2016 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

  Ordin nr.125/165/2016 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea procedurii de emitere şi a modelului tichetului social pentru grădiniţă, prevăzute de Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

  Lege nr.248/2015 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

  Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare;

  Hotărâre nr.23 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

  Legea nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;

  Hotărârea Guvernului nr.1317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8 din 18 februarie 2009, privind acordarea voucherelor de vacanţă

  Hotărârea Guvernului nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă;

  Ordinul nr.2007 din 27 iunie 2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete