Activitaţi» Noutăţi legislative
Noutati legislative

Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.663/2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea unitară a prevederilor articolului 18 "Pensii" Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire ia impozitele pe venit şi pe capital în ceea ce priveşte tratamentul fiscal ai veniturilor din pensii şi/sau a sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România de un rezident al Canadei

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare - publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.33 din 16 ianuarie 2012.