Acasă» Informaţii publice
Organigrama

 

 

  • Ministerul Finanțelor Publice este organizat şi funcționează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Ministerul Finanțelor Publice se organizează şi funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.
  • Personalul Ministerului Finanțelor Publice este compus din demnitari şi asimilați ai acestora, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice şi din personal contractual.
  • Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice este de1917 posturi, exclusiv demnitarii.
  • Ministrul finanțelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului.
  • Secretarul general al ministerului este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului. Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
  • În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat de 2 secretari generali adjuncți, care sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.