Acasă» Informaţii publice
Proceduri

Procedura operaţională PO - 29.16 - Ediţia 1, Revizia 3 - "Etapele, modul de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei privind plata obligaţiilor pecuniare stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi arbitrale pronunţate de Instanţele judecătoreşti şi arbitrate pe teritoriul Statului Român, acte de executare care constituie titluri executorii potrivit codului de procedură civilă precum şi încheieri pronunţate de instanţele de judecată prin care se dispune plata unor cauţiuni, taxe de timbru şi onorarii de expertiză judiciară" - publicat în data de 27.11.2019

Ordin nr.1853 - Procedura operaţională PO-05.03 privind modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres - publicat în data de 21.03.2019

Ordin nr.3336 - Etapele, modul de elaborare, avizare și aprobare a documentației privind plata obligațiilor pecuniare stabilite prin hotărâri judecătorești și arbitrale - publicat în data de 08.01.2018 

Verificarea şi plata despăgubirilor civile conform hotărârilor CEDO - publicat în data de 27.03.2017

Sinteză - Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecãtorești pronunțate împotriva unui debitor public - publicat în data de 27.03.2017

Procedura operaţională PO - 29.16 - Ediţia 1, Revizia 1 "Etapele, modul de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei privind plata obligaţiilor pecuniare stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi arbitrale pronunţate de Instanţele judecătoreşti şi arbitrate pe teritoriul Statului Român, acte de executare care constituie titluri executorii potrivit codului de procedură civilă precum şi încheieri pronunţate de instanţele de judecată prin care se dispune plata unor cauţiuni, taxe de timbru şi onorarii de expertiză judiciară"