Activitaţi» Control intern/managerial şi control financiar preventiv
Proceduri control


Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1893/2020 pentru aprobarea Ediției III, Revizia 2 a procedurii operaționale "Emiterea acordului/refuzului de aviz pentru normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu"

Procedură operaţională "Emiterea acordului/refuzului de aviz pentru normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu" - Conținutul procedurii
F-PO-25.04.04 - Diagrama de proces
F-PO-25.04.07 - Nota privind opinia controlorului delegat
F-PO-25.04.08 - Referat concluzii analiza
F-PO-25.04.09 - Aviz proiect norme metodologice specifice
F-PO-25.04.10 - Refuz aviz proiect norme metodologice specifice
F-PO-25.04.11 - Registrul evidenta avize_refuzuri avize

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2223/2019 pentru aprobarea Ediției III, Revizia 2 a procedurii operaționale „Organizarea şi exercitarea monitorizării operaţiunilor la instituţiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale”

Procedură operaţională „Organizarea şi exercitarea monitorizării operaţiunilor la instituţiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale” Cod: PO–25.02 Ediţia III, 02.05.2019, Revizia 2 - Conținutul procedurii
Anexa 8.1. - Cadrul general operațiuni monitorizare
Anexa 8.2 - Diagrama de proces
F-PO-25.02.07 - Informare ordonator de credite
F-PO-25.02.08 - Informare ordonator CFPP
F-PO-25.02.09 - Aviz consultativ
F-PO-25.02.10 - Registrul privind operațiuni monitorizate
F-PO-25.02.11 - Raport monitorizare

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2222/2019 pentru aprobarea Ediției III, Revizia 2 a procedurii operaționale ”Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv delegat“

Procedură operaţională „Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat”Cod: PO–25.01 Ediţia III, 25.04.2019, Revizia 2 - Conținutul procedurii
F-PO-25.01.04 - Anexa 8.1
F-PO-25.01.04 - Anexa 8.2
F-PO-25.01.04 - Anexa 8.3
F-PO-25.01.04 - Diagrama de proces
F-PO-25.01.07 - Aviz consultativ
F-PO-25.01.08 - Informare ordonator activitate CFPP
F-PO-25.01.09 - Registru operatiuni
F-PO-25.01.10 - Nota de restituire
F-PO-25.01.11 - Intenție de refuz de viză
F-PO-25.01.12 - Refuz de viză
F-PO-25.01.13 - Raport privind activitatea CFPD
F-PO-25.01.14 - Situația privind intenții, refuzuri de viză, avize

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.4045/2015 pentru aprobarea Ediției I, Revizia 0 a procedurii operaţionale PO – 25.10 „Elaborarea informărilor și a raportului anual privind controlul financiar preventiv”   


Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3932/2015 pentru aprobarea Ediției I, Revizia 0 a procedurii operaţionale PO-25.09 „Analiza de risc pentru stabilirea/modificarea/menținerea limitelor valorice peste care se exercită activitatea de control financiar preventiv delegat/monitorizare a operațiunilor financiare”

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1340/01.10.2014 pentru aprobarea Ediţiei II, Revizia 2 a procedurii operaţionale „Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat” PO 25.01 şi Ediţiei I, Revizia 0 a procedurii operaţionale „Emiterea acordului/refuzului de acord privind numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu” PO 25.08

Procedura operaţională - „Emiterea acordului/refuzului de acord privind numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu”, PO - 25.08, Ediţia I, Revizia 0 din 19.09.2014
F-P.O.-25.08.04 - Conţinutul procedurii
F-P.O.-25.08.07 - Referat - acord numire, suspendare, schimbare sau destituire
F-P.O.-25.08.08 - Referat - acord evaluare
F-P.O.-25.08.09 - Scrisoare acord-refuz numire, suspendare, schimbare sau destituire
F-P.O.-25.08.10 - Scrisoare acord-refuz evaluare
F-P.O.-25.08.11 - Fișa de evidență - acord-refuz numire, suspendare, schimbare, destituire sau evaluare
Diagrama de proces a PO

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1476/9.11.2012, pentru aprobarea Ediției II, Revizia 1 a procedurii de sistem PS – 12 „Managementul riscului”

Procedura „Managementul riscului”, PS – 12, Ediția II, Revizia 1 din 25.10.2012