Activitaţi» Trezorerie şi datorie publică
Proiecte in derulare

  Proiectul "Dezvoltarea capacității de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate"cod SIPOCA 10
  Livrabilul nr.1a - Ghid pentru elaborarea unui cadru legislativ general
  Livrabilul nr.1b - Ghid privind procedurile interne pentru negocierea Contractelor Cadru ISDA și a confirmărilor asociate
  Livrabilul nr.2a - Raport cu o recomandare pentru Cadrul de politici pentru gestionarea riscului de credit asociat contrapartidelor, în cadrul instrumentelor financiare derivate de tip over-the-counter
  Livrabilul nr.2b - Ghid pentru încheierea de operațiuni cu instrumente financiare derivate
  Livrabilul nr.3a - Analiza proceselor post-tranzacționare în Uniunea Europeană
  Livrabilul nr.3b - Procese post-tranzacționare
  Livrabilul nr.3c - Notă pentru Discuția tehnică privind folosirea terților pentru procese post-tranzacționare cu instrumente financiare derivate

  Proiectul "Dezvoltarea capacității de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate"