Info TVA» Ştiri
Publicaţii TVA

  Informare privind revizuirea broşurilor şi fluturaşilor

  Colectia de pliante prezinta, pe scurt, pasii de urmat pentru a stabili daca se datoreaza TVA in Romania si o serie de probleme specifice, incheind cu indrumari cu privire la Cum se adreseaza o intrebare Autoritatilor Fiscale. Astfel, colectia include urmatoarele titluri:

  Pliantul 0 - TVA in Romania - 5 intrebari de baza
  Pliantul 1 - Operatiunile din sfera TVA
  Pliantul 2 - Ce statut aveti in raport cu TVA
  Pliantul 3 - Locul operatiunii
  Notă : Acest pliant se referă la regulile privind determinarea locului operaţiunii pentru serviciile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2009.
  Pliantul 4 - Operatiuni scutite de la plata TVA
  Pliantul 5 - Persoana obligata la plata TVA in Romania
  Notă : Acest pliant se referă la regulile privind determinarea persoanei obligate la plata TVA în România pentru serviciile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2009.
  Pliantul 6 - Transportul intracomunitar de bunuri
  Notă : Acest pliant se referă la regulile privind determinarea regimului TVA aferent serviciilor de transport intracomunitar de bunuri al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2009.
  Pliantul 7 - Mijloace de transport noi si produse accizabile
  Pliantul 8 - Agentiile de turism
  Pliantul 9 - Bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati
  Pliantul 10 - Intreprinderile mici
  Pliantul 11 - Serviciile asupra bunurilor mobile corporale
  Notă : Acest pliant se referă la regulile privind determinarea regimului TVA aferent serviciilor asupra bunurilor mobile corporale al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2009.
  Pliantul 12 - Serviciile intangibile
  Notă: Acest pliant se referă la regulile privind determinarea regimului TVA aferent serviciilor al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2009.
  Pliantul 13 - Exigibilitatea TVA pentru operatiunile intracomunitare
  Pliantul 14 - Cum se adreseaza o intrebare catre Autoritatile Fiscale

  Informatii mai detaliate sunt prezentate in cele 5 brosuri care abordeaza urmatoarele teme:

  Broşura 1 - Livrari  intracomunitare si achizitii intracomunitare de bunuri
  Broşura 2 - Servicii
  Notă: Regulile privind determinarea regimului TVA aferent serviciilor sunt valabile pentru operaţiunile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2009. Pentru stabilirea regimului TVA aferent serviciilor al căror fapt generator intervine incepând cu 1 ianuarie 2010 urmează să fie elaborată o noua broşură Servicii.
  Broşura 3 - Institutii publice
  Notă: Regulile privind determinarea regimului TVA aferent serviciilor de natură intangibilă primite de instituţiile publice din România sunt valabile pentru operatiunile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2009. Pentru stabilirea regimului TVA aferent serviciilor primite de instituţiile publice al căror fapt generator de taxă intervine după data de 1 ianuarie 2010 urmează să fie elaborată o noua broşură Servicii.
  Broşura 4 - Deducerea TVA si ajustarea TVA-ului dedus
  Broşura 5 - Masuri de simplificare
  Notă: De la data de 1 ianuarie 2010, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.823/2007 este abrogat şi înlocuit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3417 din 21 decembrie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adaugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile, de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie, publicat în Monitorul Oficial nr. 914 din 28 decembrie 2009.