Activitaţi» Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern
Raportari audit

  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2019

  Adresa - Entităţi publice din administraţia publică centrală
  Adresa - Entităţi publice din administraţia publică locală
  Adresa - Structurile de audit intern din cadrul DGRFP - atribuţii delegate
  Adresa - Structuri de audit intern din cadrul Structurilor Asociative  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2018


  Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2017

  Adresa - Entităţi publice din administraţia publică centrală
  Adresa - Entităţi publice din administraţia publică locală
  Adresa - Structurile de audit intern din cadrul DGRFP - atribuţii delegate
  Adresa - Structuri de audit intern din cadrul Structurilor Asociative


 1. Structura raportului anual 2018 pentru Ministere, Autorități și Unități Administrativ Teritoriale care raportează la DGRFP

  Anexele au fost actualizate în data de 09.01.2019


 2. Arhiva 2013-2017