Info TVA» Informaţii despre regimul TVA
Referinte TVA

  Cotele de TVA în statele membre UE – situația la 1 iulie 2019

  VAT Rates Applied in the Member States of the European Union

  Informare "TAXARE INVERSA CEREALE" - 14 iunie 2011
  Plafoanele statelor membre pentru vanzari la distanta
  Statele membre care aplica masuri de simplificare pentru stocuri puse la dispozitia clientului

  Informare privind sfera de aplicare a taxării inverse începând cu data de 1 ianuarie 2016

  Notă privind stabilirea perioadei fiscale de către persoanele impozabile care au realizat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul 2009

  Aplicarea scutirii de TVA pentru operaţiunile de negociere în acordarea de credite

  Dreptul de deducere al TVA pentru achizitii intracomunitare

  Nota privind regimul TVA aferent donatiilor in bani, inclusiv a celor realizate prin intermediul operatorilor de telefonie

  Comerţul cu mijloace de transport

  Ajustări TVA

  Garanţii de bună execuţie

  Intermedierea în asigurări

  Formularistică

  Rambursarea TVA catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform Directivei 2008/9/CE şi respectiv Directivei 86/560/EEC