Taxe» Impozite şi taxe
Registrul impozitelor, taxelor şi tarifelor cu caracter fiscal şi nefiscal

      Registrul taxelor fiscale şi nefiscale ale administraţiei publice din România urmăreşte să ofere contribuabilului un instrument prin care să-i faciliteze accesul la informaţiile legate de taxele, impozitele, tarifele, comisioanele, ş.a.m.d. practicate în România de administraţia publică.
      Taxele, impozitele şi accizele stabilite prin Codul Fiscal, precum şi contribuţiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru accidente, asigurări sociale de sănătate, asigurări pentru şomaj şi alte asemenea, stabilite prin alte acte normative constituie Registrul fiscal şi al contribuţiilor sociale şi sunt structurate pe domenii.
      Redevenţele, taxele, tarifele şi comisioanele stabilite conform legii pentru autorităţile administraţiei publice centrale fac obiectul Registrului taxelor şi tarifelor nefiscale, fiind structurate pe domenii şi subdomenii. Fiecare registru cuprinde informaţii referitoare la denumirea taxelor, tarifelor şi comisioanelor, etc., la autoritatea care le-a instituit, la nivelul taxei, la contribuabilul supus acesteia. Pentru fiecare taxă, tarif, etc. pot fi accesate detalii referitoare la temeiul legal, termenele şi modalităţile de plată, instituţia şi bugetul care le încasează, formularistica. Pentru consultarea legislaţiei puteţi folosi serviciul electronic "Justiţia în folosul cetăţenilor" a Ministerului Justiţiei , "Repertoriul legislativ al României" publicat de Consiliul Legislativ sau "Baza de date legislativă" a Camerei Deputaţilor.
      In general, plata taxelor, tarifelor, impozitelor, contribuţiilor, etc., se poate face folosind serviciile băncii la care contribuabilul (sau plătitorul) are cont deschis. Formularul Ordinului de plată prezentat băncii se completează de plătitor utilizând aplicaţia informatică care se descarcă de la trezoreria statului. Unitatea trezoreriei statului către care veţi direcţiona plata o puteţi afla consultând serviciul de informare.
      Unele taxe pot fi achitate on-line cu card bancar, accesând serviciul public creat în acest scop.
      Dacă alegeţi să vă deplasaţi la ghişeul trezoreriei statului pentru a achita în numerar, consultaţi în prealabil serviciul de informare pentru a afla care este unitatea unde trebuie să plătiţi precum şi adresa şi programul de funcţionare al acesteia. Formularul Foii de vărsământ prezentat trezoreriei se completează de plătitor utilizând aplicaţia informatică care se descarcă de la trezoreria statului.
      Pentru colectarea taxelor, contribuţiilor, etc. cuprinse în Registrul fiscal şi al contribuţiilor sociale, Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală acordă contribuabililor asistenţă telefonic şi prin site-ul dedicat. Formularele declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi la bugetele fondurilor speciale trebuie descărcate şi completate urmând instrucţiunile prezentate aici. Alte formulare şi instrucţiuni de completare pot fi accesate prin sistemul e-guvernare.