Acasă» Informaţii publice
ROF

Cuprins

Capitolul 1. Dispoziţii generale

Capitolul 2. Organizarea Ministerului Finanţelor Publice

Capitolul 3. Atribuţiile generale ale Ministerului Finanţelor Publice

Capitolul 4. Organizarea structurilor din cadrul aparatului propriu al ministerului şi atribuţiile specifice ale acestora

4.1. Corpul de control
4.2. Direcția de politici publice, relația cu Parlamentul și dialog social
4.3. Direcția generală de inspecție economico-financiară
4.4. Unitatea de management al investițiilor publice
4.4. Direcția generală juridică - pe perioada suspendării executării Hotărârii Guvernului nr.380/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, dispusă de Curtea de Apel București în dosarul 2197/2/2020, în ceea ce privește Art.I pct.3 – Anexă, referitor la desființarea Direcției Generale Juridice și înlocuirea acestei structuri cu două noi structuri – Direcția Juridic și Reglementare și Direcția Contencios, se menține și produce efecte juridice Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale Juridice aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2253/2016, cu modificările și completările ulterioare.

4.5. Direcția contencios
4.6. Direcția juridic și reglementare
4.7. Direcția generală de politici, analiză și cercetare în domeniul finanțelor publice
4.8. Direcția generală de control financiar preventiv
4.9. Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern
4.10. Direcția de audit public intern
4.11. Serviciul informații clasificate
4.12. Serviciul de soluționare a plângerilor prealabile si a cotestațiilor
4.13. Direcția generală management al domeniilor reglementate specific
4.14. Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile
4.15. Comisia fiscală centrală
4.16. Direcția generală pregătire ECOFIN, asistență comunitară și relații financiare internaționale
4.17. Autoritatea de certificare și plată
4.18. Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare
4.19. Direcția generală de programare bugetară
4.20. Direcția de contabilitate publică
4.21. Direcția de legislație și reglementare în domeniul activelor statului
4.22. Direcția generală de trezorerie și datorie publică
4.23. Direcția generală ajutor de stat
4.24. Serviciul de comunicare, relații publice, mass-media și transparență
4.25. Direcția generală managementul resurselor umane
4.26. Direcția generală economică
4.27. Unitatea de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră post-2012
4.28. Direcția generală de servicii interne și achiziții publice
4.29. Centrul național pentru informații financiare

Capitolul 5. Sistemul de management

Capitolul 6. Dipoziţii finale

Capitolul 7. Anexa - Organigrama MFP

Modificări
4.13. Direcția generală management al domeniilor reglementate specific - modificat conform OMFP nr.2891/2020