Activitaţi» Ghid practic ajutor de stat
Scheme de ajutor de stat

  CALENDAR
  Ajutor de stat

  1. Stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare în baza schemelor de ajutor de stat (HG nr.1165/200, HG nr.753/2008, HG nr.1680/2008 și HG nr.797/2012) 15.07-31.07 (pentru semestru I) , respectiv 15.01-31.01 (pentru semestru II)
  2. Deschiderea sesiunilor de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare HG nr.332/2014 -minim 30 zile înainte de deschiderea fiecărei sesiuni - Anunț
  3. Lista întreprinderilor care au depus Cereri de acord pentru finanțare în cadrul sesiunii de înregistrare HG nr.332/2014 -după închiderea sesiunii de înregistrare - maxim 5 zile
  4. Lista întreprinderilor admise și respinse după etapa I de evaluare HG nr.332/2014 -după încheierea evaluării în etapa I - maxim 30 zile
  5. Lista întreprinderilor care au primit acorduri pentru finanțare HG nr.332/2014 -după încheierea evaluării în etapa II - maxim 30 zile
  6. Bilanțul anual al implementării schemei de ajutor de stat HG nr.332/2014 -31.01 (pentru anul precedent)
  7. Situația deciziilor de aprobare a Cererilor de restituire a accizei HG nr.549/2018 -01-10 a fiecărei luni (pentru luna anterioară)
  8. Anunț privind data deschiderii sesiunii de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare HG nr.807/2014
  9. Lista cererilor de acord pentru finanțare depuse și stadiul analizei acestora HG nr.807/2014 -după deschiderea sesiunii - săptămânal
  10. Lista actualizată a întreprinderilor care au primit Acorduri pentru finanțare HG nr.807/2014 - 01-05.07 (pentru sem. I), 01-05.01 (pentru sem. II), dacă este cazul
  11. Bilanț anual al implementării schemei de ajutor de stat HG nr.807/2014 - 31.01 (pentru anul precedent)


 1.    Arhivă

   Ministerul Finanțelor Publice anunță încheierea, la data de 23.06.2017, a sesiunii de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

   Lista Cererilor de acord pentru finanțare înregistrate în cadrul sesiunii de înregistrare desfășurate în perioada 12 – 23.06.2017, inclusiv, este publicată la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

   Conform prevederilor art.2 alin.(3) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, cererile înregistrate la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice după data de 23.06.2017 se restituie întreprinderilor.

   Evaluarea Cererilor de acord pentru finanțare însoțite de documentația necesară în prima etapă de evaluare se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii, conform prevederilor art. 6 din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare.

   La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanțare, potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va publica lista întreprinderilor admise sau respinse în cadrul primei etape de evaluare.


   Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 12 - 23 iunie 2017 (inclusiv).

   Bugetul alocat sesiunii este de 106.293 mii lei.

   Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

   Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014”.

   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se realizează în perioada 12 - 23 iunie 2017 (inclusiv). Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 12 - 23 iunie 2017 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

   Ministerul Finanţelor Publice finalizează prima etapă de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere și publică pe site-ul său rezultatul procesului de selecție. Ordinea înregistrării cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice nu are nicio relevanță în procesul de selecție.

   Pentru întreprinderile selectate Ministerul Finanțelor Publice finalizează a doua etapă de evaluare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor schemei de ajutor de stat.

   Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

   .

   S-a încheiat prima etapă de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare depuse în sesiunea 8-22.08.2016, în baza Schemei de ajutor de stat pentru crearea de locuri de muncă

   Ministerul Finanţelor Publice anunţă că în data de 04.10.2016 s-a încheiat prima etapă de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

   Lista întreprinderilor admise sau respinse este publicată la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014 .

   Conform legislaţiei, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înştiinţare, întreprinderile selectate în prima etapă de evaluare transmit la Registratura Generală a Ministerului Finanţelor Publice documentaţia necesară pentru următoarea etapă de evaluare.

   În etapa a doua, evaluarea Cererilor de acord pentru finanţare se finalizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care documentaţiile sunt considerate complete.

   La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice va publica lista întreprinderilor beneficiare de ajutor de stat, precum şi lista întreprinderilor respinse.


   Ministerul Finanțelor Publice anunţă încheierea, la data de 25.07.2016, a primei etape de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

   Lista întreprinderilor admise sau respinse în prima etapă de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare depuse în sesiunea 30.05-10.06.2016 este publicată la secţiunea Ajutor de stat - H.G. nr.332/2014

   Conform prevederilor art.7 alin.(1) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile selectate în prima etapă de evaluare transmit la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare, documentația necesară în a doua etapă de evaluare.

   Evaluarea Cererilor de acord pentru finanţare în a doua etapă de evaluare se finalizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care documentațiile sunt considerate complete.

   La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanţare, potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va publica lista întreprinderilor beneficiare de ajutor de stat, precum și lista întreprinderilor respinse.


   Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 8 - 22 august 2016.

   Bugetul sesiunii este de 113 milioane lei.

   Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

   Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 332/2014”.

   Având în vedere faptul că emiterea acordurilor pentru finanțare pentru cererile depuse în această sesiune se estimează a se finaliza la sfârșitul anului 2016, pentru stabilirea calendarului de creare a locurilor de muncă vă recomandăm să luați în considerare anul 2017 ca fiind primul an de creare.

   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se realizează exclusiv în perioada 8 - 22 august 2016. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 8 - 22 august 2016 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

   Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

   Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare, precum și platforma de întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr.332/2014.


   Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 11.07 - 22.08.2016.

   Bugetul sesiunii este de 638 milioane lei, mai mare cu aproximativ 50% decât cel alocat sesiunii anterioare.

   Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.

   Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor nr.17, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014”.

   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se realizează exclusiv în perioada 11.07 - 22.08.2016. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 11.07 - 22.08.2016 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

   Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de selecție a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere și publică pe site-ul său rezultatul procesului de selecție. Ordinea înregistrării cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice nu are nicio relevanță în procesul de selecție.

   Cererile de acord pentru finanțare care nu au fost selectate în limita bugetului alocat sesiunii vor fi restituite întreprinderilor, prin poștă, cu confirmare de primire.

   Analiza Cererilor de acord pentru finanțare selectate se realizează în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a rezultatului procesului de selecție.

   Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr.807/2014. Orice întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări referitoare la prevederile acestui mecanism de finanțare pot fi adresate prin intermediul platformei dedicate, aflată la dispoziţia operatorilor economici pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

   Acest demers se realizează în urma publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.377 din data de 17.05.2016 a Hotărârii Guvernului nr.357/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.807/2014. Acest act normativ de modificare și completare a cadrului legal existent de implementare a schemei de ajutor de stat este rezultatul unei ample consultări cu mediul de afaceri și partenerii instituționali derulată în perioada 07.03 - 11.05.2016. În urma acestei modificări legislative, Ministerul Finanțelor Publice a revizuit și postat pe site-ul său la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr.807/2014 noile versiuni ale Ghidului solicitantului şi ale Ghidului de plată.


   Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 30.05 - 10.06.2016.

   Bugetul sesiunii este de 250 milioane lei.
   Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.
   Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.
   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se realizează exclusiv în perioada 30.05 - 10.06.2016. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 30.05 - 10.06.2016 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.
   Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.
   Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare, precum și platforma de întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014.
   Acest demers se realizează în urma publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.296 din data de 19.04.2016 a Hotărârii Guvernului nr.234/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.332/2014. Acest act normativ de modificare și completare a cadrului legal existent de implementare a schemei de ajutor de stat este rezultatul unei ample consultări cu mediul de afaceri și partenerii instituționali derulată în perioada 04.02 - 30.03.2016.
   În urma acestei modificări legislative, Ministerul Finanțelor Publice a revizuit și postat pe site-ul său la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr.332/2014 noile versiuni ale Ghidului solicitantului și Manualului de plată.
   Menționăm faptul că noile prevederi legislative și procedurale se aplică tuturor cererilor de acord pentru finanțare și plată înregistrate după data de 19.04.2016.


   Ministerul Finanţelor Publice estimează derularea sesiunilor de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 în lunile martie și iulie 2016. Deschiderea sesiunilor de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare vor fi comunicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice cu cel puțin 30 de zile înainte.

   Ministerul Finanţelor Publice estimează derularea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în luna martie 2016. Conform prevederilor art.4, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 precum și alocărilor bugetare prevăzute în cadrul Programului “Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții” din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, bugetul anual alocat schemei este de maximum 450 mil. lei. În cazul în care bugetul alocat sesiunii estimate a se derula în luna martie 2016 nu va fi în totalitate epuizat, Ministerul Finanţelor Publice estimează derularea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 în luna iulie 2016.
   Deschiderea sesiunilor de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare, precum și bugetul alocat acestora vor fi comunicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice cu cel puțin 30 de zile înainte.
   Conform prevederilor art. 2, alin. (3) din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.


   Ministerul Finanțelor Publice anunţă încheierea, la data de 09.10.2015, a primei etape de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
   Lista întreprinderilor admise sau respinse în prima etapă de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare depuse în sesiunea 24.08-18.09.2015 este publicată la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.
   Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile selectate în prima etapă de evaluare transmit la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare, documentația necesară în a doua etapă de evaluare.
   Evaluarea Cererilor de acord pentru finanţare în a doua etapă de evaluare se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care documentațiile sunt considerate complete.
   La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanţare, potrivit prevederilor art. 17 din H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va publica lista întreprinderilor beneficiare de ajutor de stat, precum și lista întreprinderilor respinse.


   Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 24.08 – 18.09.2015, cu posibilitatea prelungirii.
   Bugetul sesiunii este de 367 milioane lei.
   Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, doar prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.
   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se face doar în perioada 24.08 – 18.09.2015. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 24.08 – 18.09.2015 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.
   Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.
   Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014.
   Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, la adresa Formular întrebări, pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.


   Ministerul Finanțelor Publice anunță că, în intervalul 01.01.2015 – 25.06.2015, urmare Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, valoarea ajutorului de stat solicitat a atins un cuantum de 482,52 milioane lei, respectiv 107% din bugetul de 450 milioane lei alocat emiterii de acorduri în anul 2015, conform Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

   Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 807/2014, înregistrarea cererilor de acord se suspendă la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data publicării anunțului de suspendare se restituie întreprinderilor.

   Având în vedere cele de mai sus, înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în baza H.G. nr.807/2014 se supendă începând cu data de 26.06.2015.

   Totodată, precizăm că potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din H.G. nr. 807/2014, în cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanțare înregistrate până la data publicată în anunțul de suspendare, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei sau bugetul anual al schemei este suplimentat, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanțelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei și data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare.


   Ministrul finanțelor publice anunţă încheierea, la data de 03.04.2015, a sesiunii de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

   Lista Cererilor de acord pentru finanțare înregistrate în cadrul sesiunii de înregistrare desfășurată în perioada 02.02-03.04.2015, inclusiv, se va regăsi la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014, începând cu data de 08.04.2015.

   Conform prevederilor art.2 alin.(3) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, cererile înregistrate la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice după data de 03.04.2015 se restituie întreprinderilor.

   Evaluarea Cererilor de acord pentru finanţare însoțite de documentația necesară în prima etapă de evaluare se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii, conform prevederilor art. 6 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare.

   La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanţare, potrivit prevederilor art.17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va publica lista întreprinderilor admise sau respinse în cadrul primei etape de evaluare.   Ministrul finanțelor publice anunţă prelungirea sesiunii de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, deschisă la data de 02.02.2015, până la data de 03.04.2015.
   Bugetul sesiunii este de 450 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.

   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face până la data de 03.04.2015, inclusiv. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data de 03.04.2015 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

   Analiza tuturor Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după închiderea sesiunii de înregistrare, respectiv după data de 03.04.2015, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

   Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, la adresa Formular pentru asistenta Ajutor de Stat, pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.


   Ministerul Finanţelor Publice anunţă că, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.960/30.12.2014, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie în vederea emiterii acordurilor pentru finanțare în anul 2015 este de 450 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative se depun la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014”.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr. 807/2014, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice la adresa http://www.mfinante.ro/ -, secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 807/2014.

   Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.


   Ministerul Finanţelor Publice anunţă deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfăşura în perioada 02 - 27.02.2015, cu posibilitatea prelungirii.

   Bugetul sesiunii este de 450 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.

   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face doar în perioada 02 - 27.02.2015. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 02 - 27.02.2015 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

   Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

   Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, la adresa Formular întrebări1, pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.


   Ministerul Finanțelor Publice anunţă încheierea, la data de 19.12.2014, a primei etape de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

   Lista întreprinderilor admise sau respinse în prima etapă de evaluare a Cererilor de acord pentru finanţare este publicată la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014.

   Conform prevederilor art.7 alin.(1) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile selectate în prima etapă de evaluare transmit la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare, documentația necesară în a doua etapă de evaluare.

   Evaluarea Cererilor de acord pentru finanţare în a doua etapă de evaluare se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care documentațiile sunt considerate complete.

   La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanţare, potrivit prevederilor art.17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va publica lista întreprinderilor beneficiare de ajutor de stat, precum și lista întreprinderilor respinse.

   Ministerul Finanțelor Publice intenționează să deschidă, la începutul anului 2015, o nouă sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor art. 17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, anunțul privind deschiderea sesiunii se va publica pe site-ul ministerului, într-un interval rezonabil care va permite solicitanților pregătirea cererilor.


   Conform prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare au fost majorate creditele de angajament aprobate pe anul 2014 pentru Programul 721 „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” cu suma de 200.000 mii lei.

   Ca urmare, bugetul anual maxim alocat schemei instituită prin H.G. nr.807/2014 este de 258,66 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative se depun la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014”.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.807/2014, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr.807/2014.

   Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.


   Ministrul delegat pentru buget anunţă încheierea, la data de 28.11.2014, a primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

   Lista Cererilor de acord pentru finanțare înregistrate în cadrul primei sesiuni de înregistrare desfășurată în perioada 22.09-28.11.2014, inclusiv, este publicată la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014.

   Conform prevederilor art.2 alin.(3) din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, cererile înregistrate la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor Publice după data de 28.11.2014 se restituie întreprinderilor.

   Evaluarea Cererilor de acord pentru finanţare însoțite de documentația necesară în prima etapă de evaluare se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii, conform prevederilor art.6 din Anexa nr.2 la H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare.

   La finalizarea evaluării Cererilor de acord pentru finanţare, potrivit prevederilor art.17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice va publica lista întreprinderilor admise sau respinse în cadrul primei etape de evaluare.

   Ministerul Finanțelor Publice intenționează să deschidă, la începutul anului 2015, o nouă sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor art.17 din H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, anunțul privind deschiderea sesiunii se va publica pe site-ul ministerului, într-un interval rezonabil care va permite solicitanților pregătirea cererilor.


   Ministerul Finanţelor Publice anunţă că începând cu data de 14.11.2014 se pot înregistra Cereri de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

   Bugetul anual maxim alocat schemei este de 58,66 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative se depun/se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str.Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014”.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr. 807/2014, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr.807/2014.

   Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se suspendă la data la care se constată că finanțarea solicitată prin cererile de acord pentru finanțare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legii bugetului de stat.


   Ministrul delegat pentru buget anunţă prelungirea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 28.11.2014.

   Bugetul sesiunii este de 200 milioane lei.

   Valoarea ajutorului de stat solicitat prin Cererile de acord pentru finanțare depuse până la data de 16.10.2014 este de 6% raportat la valoarea bugetului alocat primei sesiuni.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.

   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face până la data de 28.11.2014, inclusiv. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data de 28.11.2014 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

   Analiza tuturor Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după închiderea sesiunii de înregistrare, respectiv după data de 28.11.2014, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicat pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014.

   Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, la adresa Formular întrebări, pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice.


   Anunţ privind deschiderea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare

   Ministerul Finanţelor Publice anunţă deschiderea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfăşura în perioada 22.09-17.10.2014.

   Bugetul sesiunii este de 200 milioane lei.

   Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

   Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice se face doar în perioada 22.09-17.10.2014. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 22.09-17.10.2014se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

   Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după închiderea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

   Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării, precum și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr. 332/2014.

   Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, începând cu momentul deschiderii sesiunii de înregistrare a cererilor, Ministerul Finanțelor Publice pune la dispoziția solicitanților, la adresa http://www.mfinante.ro/formularFaqAjstat.html?pagina=domenii, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice.