Activitaţi» Guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice
Guvernanţă corporativă

Anunţ referitor la organizarea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă, în vederea desemnării reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, ca membru al consiliului de administraţie al Regiei Autonome Monitorul Oficial - publicat în data de 23.10.2020

Anunţ referitor la organizarea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă, în vederea desemnării reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, ca membru al consiliului de administraţie al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României" - publicat în data de 23.10.2020

Comisia de evaluare/selecţie prealabilă, în vederea desemnării reprezentanților Ministerului Finanţelor Publice ca membrii în cadrul CA la RA din data de 14.10.2020 - publicat în data de 15.10.2020

Comisia de evaluare/selecţie prealabilă, în vederea desemnării reprezentanților Ministerului Finanţelor Publice ca membrii în cadrul CA la RA din data de 13.10.2020 - publicat în data de 15.10.2020

Anunţ privind suspendarea și amânarea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă, în vederea desemnării reprezentanților Ministerului Finanţelor Publice ca membrii în cadrul CA la RA - publicat în data de 14.10.2020

Anunțuri privind încetarea procedurii de evaluare/selecție prealabilă în vederea desemnării reprezentantului M.F.P. ca membru în cadrul CA la RA - publicat în data de 13.10.2020

Anunţ referitor la organizarea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă, în vederea desemnării reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, ca membru al consiliului de administraţie la Regiile Autonome, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 - publicat în data de 03.07.2020

Anunţ referitor la organizarea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă, în vederea desemnării reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, ca membru al consiliului de administraţie la Regiile Autonome, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 - publicat în data de 20.05.2019

Anunţ referitor la organizarea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă în vederea desemnării reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice ca membru în consiliul de administraţie al institutelor naţionale de cercetare, în conformitate cu prevederile art.21 al Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 - publicat în data de 25.06.2018

Anunţ referitor la organizarea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă în vederea desemnării reprezentanților Ministerului Finanţelor Publice ca membri în consiliul de administraţie al institutelor naţionale de cercetare, în conformitate cu prevederile art.21 al Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 - publicat în data de 29.05.2018

Anunţ referitor la organizarea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă în vederea desemnării reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice ca membru în consiliul de administraţie la Institutul naţional cercetare-dezvoltare chimico-farmaceutică - ICCF Bucureşti,în conformitate cu prevederile art.21 al Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 - publicat în data de 29.06.2017

Anunţ referitor la organizarea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă, în vederea desemnării reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, ca membru al consiliului de administraţie la Regiile Autonome, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 - publicat în data de 29.06.2017