Acasă» Transparenţă
Proiecte acte normative                                                            

ANUNŢ!!! Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, se primesc, pe adresa publicinfo@mfinante.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestora.

Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Proiect Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului nr.2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei - publicat în data de 17 noiembrie 2020 Asculta
Referat de aprobare Asculta
Anexa 1 - Certificat de atestare fiscală Asculta
Anexa 2 - Certificat de atestare fiscală pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii Asculta
Anexa 3 - Referat Asculta
Anexa 4 - Decizie de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare Asculta
Anexa 5 - Decizie de respingere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare Asculta
Anexa 6 - Decizie de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale Asculta
Anexa 7 - Decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor și a tuturor accesoriilor Asculta
Anexa 8 - Decizie de amânare la plată a obligațiilor bugetare principale Asculta
Anexa 9 - Decizie de constatare a pierderii valabilităţii înlesnirilor la plată Asculta
Anexa 10 - Decizie de pierdere a valabilităţii amânării la plată a dobânzilor, penalităţilor și a tuturor accesoriilor Asculta
Anexa 11 - Decizie de de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligațiilor bugetare principale Asculta
Anexa 12 - Decizie de finalizare a înlesnirii la plată Asculta
Anexa 13 - Decizie de finalizare a planului de restructurare a obligațiilor bugetare Asculta
Anexa 14 - Decizie de anulare a obligațiilor bugetare principale și accesorii amânate la plată Asculta
Anexa 15 - Decizie de eșuare a planului de restructurare Asculta
Anexa 16 - Decizie prin care se ia act de retragerea notificării/solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare Asculta
Anexa 17 - Decizie de respingere a notificării Asculta
Anexa 18 - Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și/sau penalităţi datorate în cazul înlesnirilor la plată Asculta
Anexa 19 - Decizie de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată a obligaţiilor bugetare principale Asculta
Anexa 20 - Decizie de menţinere a valabilităţii amânării la plată a dobânzilor, penalităţilor și a tuturor accesoriilor Asculta
Anexa 21 - Decizie de menţinere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor bugetare principale Asculta
Anexa 22 - Înștiințare de plată Asculta
Anexa 23 - Decizie de desfiinţare a deciziei de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale Asculta
Anexa 24 - Decizie de desfiinţare a deciziei de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor și a tuturor accesoriilor Asculta
Anexa 25 - Decizie de desfiinţare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor bugetare principale Asculta
Anexa 26 - Decizie de modificare a deciziei de înlesnire la plată a obligaţiilor bugetare principale Asculta
Anexa 27 - Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor și a tuturor accesoriilor Asculta
Proiect Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar - publicat în data de 13 noiembrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr.2007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, însoțit de referatul de aprobare - publicat în data de 11 noiembrie 2020 Asculta
Referat de aprobare Asculta

Proiect Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2020 şi la Paris la 26 august 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România” și pentru modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 1454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România” - publicat în data de 04 noiembrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta


Proiect Hotărâre privind aprobarea Amendamentului nr.1 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiții prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 octombrie 2020 și la Bucureşti la 7 octombrie 2020, la Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014 - 2020) semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016 - publicat în data de 30 octombrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 şi 2023, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale - publicat în data de 30 octombrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Ordonanță de Urgență privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar contabil din administrația publică centrală - publicat în data de 27 octombrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta

Proiect Hotărâre de Guvern pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale - publicat în data de 22 octombrie 2020 Asculta
Notă de fundamentare Asculta


Cauta in arhiva