Acasă» Transparenţă
Proiecte acte normative                                                            

ANUNŢ!!! Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, se primesc, pe adresa publicinfo@mfinante.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestora.

Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile - publicat în data de 17 iulie 2020 Asculta
Referat de aprobare Asculta
Notă referitoare la proiectul de Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile Asculta
Proiect Lege pentru modificarea art.4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.86 din 28 august 2003 privind unele reglementări în domeniul financiar - publicat în data de 16 iulie 2020 Asculta
Expunere de motive Asculta
Proiect Hotărâre pentru modificarea pct.39 și 42 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017, precum şi a modelului planului de remediere - publicat în data de 15 iulie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A. - publicat în data de 15 iulie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii - publicat în data de 10 iulie 2020 Asculta
Referat de aprobare Asculta
Anexa 1 - Notificare anulare accesorii Asculta
Anexa 2 - Certificat de atestare fiscală Asculta
Anexa 3 - Proces verbal de punere de acord Asculta
Anexa 4 - Decizie de amânare la plată a obligațiiloraccesorii Asculta
Anexa 5 - Înștiintare de respingere a notificării Asculta
Anexa 6 - Decizie de modificare a amânării la plată Asculta
Anexa 7 - Decizie de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii Asculta
Anexa 8 - Cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii Asculta
Anexa 9 - Decizie de anulare a obligațiilor de plată accesorii Asculta
Anexa 10 - Decizie de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii Asculta
Anexa 11 - Decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii Asculta
Anexa 12 - Decizie de desființare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii Asculta
Anexa 13 - Decizie prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii Asculta
Proiect Ordonanță privind Programul IMM LEASING de echipamente și utilaje - publicat în data de 09 iulie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Ordonanță privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă" - publicat în data de 09 iulie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Ordonanță privind preluarea calității de autoritate publică în Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului “Centrul Dâmbovița” și de finalizare a construcțiilor existentede către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației- publicat în data de 08 iulie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Hotărâre pentru aprobarea plății unor contribuții financiare voluntare ale României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 916/2019 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - publicat în data de 03 iulie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Ordonanță de urgență privind programul IMM LEASING de echipamente și utilaje - publicat în data de 02 iulie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta


Cauta in arhiva