Acasă» Transparenţă
Proiecte acte normative                                                            

ANUNŢ!!! Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, se primesc, pe adresa publicinfo@mfinante.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestora.

Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Proiect Ordinpentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2020 - publicat în data de 29 septembrie 2020 Asculta
Referat de aprobare Asculta
Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016 - publicat în data de 25 septembrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr.2007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 - publicat în data de 16 septembrie 2020 Asculta
Referat de aprobare Asculta

Proiect Hotărâre privind repartizarea pe județe și unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la art.24 lit.b) și c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare - publicat în data de 10 septembrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta


Proiect Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 şi la Bucureşti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 - publicat în data de 10 septembrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Scrisoare Asculta

Proiect Hotărâre pentru aprobarea celui de al doilea amendament convenit prin scrisoarea semnată la București la 28 iulie 2020 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 - publicat în data de 7 septembrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Scrisoare Asculta


Proiect Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.282/2020 - publicat în data de 2 septembrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2020 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" - publicat în data de 2 septembrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 iulie 2020 și la Bucureşti la 20 iulie 2020 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei–Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009 - publicat în data de 01 septembrie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Lege la majorarea asimetricã de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu decizia Consiliului Uniunii Europene 2019/1255 din data de 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții - publicat în data de 28 august 2020 Asculta
Expunere de motive Asculta


Cauta in arhiva