Activitaţi»
ECHIPA MFP

COORDONAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE DIN CADRUL
MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE


Corpul de Control (direcție)
Direcția de Politici Publice și Monitorizare Acte Normative - coordonată prin delegare de secretarul general
Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară
Direcția Generală Juridică - coordonată prin delegare secretarul de stat Gheorghe Pecingină
Direcția de Audit Public Intern
Direcția Generală de Politici, Analiză și Cercetare în Domeniul Finanțelor Publice
        Direcția de Politici și Analiză Macroeconomică
        Direcția de Analiză și Cercetare în Domeniul Finanțelor Publice
Direcția Generală de Control Financiar Preventiv - coordonată prin delegare de secretarul de stat Gheorghe Pecingină
Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (direcție) - coordonată prin delegare de secretarul de stat Gheorghe Pecingină
Serviciul Informații Clasificate
Centrul Național pentru Informații Financiare (direcție generală) - coordonată prin delegare de secretarul general adjunct Tiberiu Horațiu Gorun
Direcția Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific
       Direcția pentru administrarea participațiilor statului
Direcția de Analiză și Eficientizare a Cheltuielilor Publice - coordonată prin delegare de secretarul general adjunct Tiberiu Horațiu Gorun
Biroul implementare și monitorizare proiecte fonduri europene - coordonată prin delegare de secretarul de stat Mihai Eleodor Mandreş
Serviciul de Soluționare a Plângerilor Prealabile și a Contestațiilor - coordonată prin delegare de secretarul de stat Gheorghe Pecingină
Serviciul de Comunicare, Relații Publice, Mass-Media și Transparență - coordonată prin delegare de secretarul de stat Sebastian Ioan Burduja
Comisia fiscală centrală (compartiment) - coordonată de secretar de stat Mironel Panţuroiu
Direcţia Generală de Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale - coordonată de secretarul de stat Mironel Panţuroiu
Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile - coordonată de secretarul de stat Mironel Panţuroiu
        Direcţia de legislaţie şi reglementări contabile - coordonată de secretarul de stat Mironel Panţuroiu
Autoritatea de Certificare și Plată (direcție generală) - coordonată de secretarul de stat Gyorgy Attila
Direcția Generală Relații Financiare Internaționale - coordonată de secretarul de stat Gyorgy Attila
Direcția pentru Relația cu Parlamentul, Sindicatele și Patronatul - coordonată de secretarul de stat Gyorgy Attila
Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare
        Unitatea de Politici de Descentralizare Financiară a Serviciilor Publice (serviciu)
Direcţia Generală de Programare Bugetară
        Direcţia de Programare Bugetară în Sectorul Economic
        Direcţia de Programare Bugetară în Sectorul Social-Cultural
        Direcţia de Programare Bugetară în Sectorul Securitate Natională şi Administraţie
        Direcţia de Programare a Investiţiilor Publice
Direcția Generală Trezorerie și Contabilitate Publică
        Directia de metodologie contabila institutii publice
Direcţia Generală de Legislaţie şi Reglementare în Domeniul Activelor Statului
Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică
Direcţia Generală Ajutor de Stat - coordonată de secretarul de stat Sebastian Ioan Burduja
Direcția de Management a Investițiilor Publice - coordonată de secretarul de stat Sebastian Ioan Burduja
Direcția Generală Pregătire ECOFIN și Asistență Comunitară - coordonată de secretarul de stat Sebastian Ioan Burduja
        Corpul Consilierilor pentru Afaceri Europene (compartiment) - coordonată de secretarul de stat Sebastian Ioan Burduja
Unitatea de Coordonare a Relațiilor Bugetare cu Uniunea Europeană (direcție)
Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane - coordonată de secretarul general adjunct Tiberiu Horațiu Gorun
        Şcoala de finanţe publice şi vamă (direcţie) - coordonată de secretar general adjunct Tiberiu Horațiu Gorun
Direcţia Generală Economică - coordonată de secretar general adjunct Tiberiu Horațiu Gorun
Unitatea de Vânzare Certificate de Emisii de Gaze cu Efect de Seră post - 2012 (birou) - coordonată de secretar general adjunct Tiberiu Horațiu Gorun
Direcţia de Servicii Interne şi Achiziţii Publice - coordonată de secretar general adjunct Tiberiu Horațiu Gorun