Afaceri europene»
Prezentare UE

  În domeniul afacerilor europene, Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte, pe domeniile sale de competenţă, obligaţiile care decurg din prevederile Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, din angajamentele rezultate în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene. Participarea la grupurile de lucru şi comitetele de la nivelul Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene este asigurată de către experţi pe diferite probleme din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

  De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice asigură participarea la reuniunile Consiliului ECOFIN (reuniunea miniştrilor de finanţe ai statelor membre) şi pregătirea dosarelor aferente acestuia.

  În vederea asigurării unei participări coerente la procesul decizional la nivel comunitar, respectiv în vederea pregătirii poziţiilor României pentru reuniunile Consiliului European, ale Consiliului Uniunii Europene şi ale Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER), experţii pe problematica afacerilor europene participă la reuniunile saptamânale  de  coordonare din  cadrul  Comitetului  de  Coordonare a  Afacerilor  Europene prezidat de către Ministerul Afacerilor Externe.

  În ceea ce priveşte transpunerea legislaţiei comunitare, se urmează mecanismul procedural de preluare în legislaţia naţională şi de notificare a acesteia către Ministerul Afacerilor Externe.

  Ministerul Finanţelor Publice asigură reprezentarea și constituie partenerul de dialog al Băncii Europene de Investiții (BEI), banca Uniunii Europene, cu un rol tot mai important în punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene. Mai multe informații despre Grupul BEI în România.

  În domeniul Contribuţiei financiare elveţiene pentru coeziunea Uniunii Europene, Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Unitate Naţională de Coordonare, are, în principal, următoarele atribuţii:

  • Asigură coordonarea generală a Contribuţiei financiare elveţiene pentru coeziunea Uniunii Europene;
  • Elaborează şi revizuieşte, după caz, cadrul de programare aferent Contribuţiei financiare elveţiene pentru coeziunea Uniunii Europene;
  • Asigură coordonarea negocierii Acordului-cadru între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse sau a amendamentelor la acesta, implicand în acest proces şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale relevante;
  • Elaborează propunerile de Acorduri de proiecte şi propunerile de Acorduri de implementare şi propune semnarea acestora de către conducerea MFP;
  • Asigură realizarea portofoliului de proiecte prin consultarea cu instituţiile relevante, participă la sau asigura, dupa caz, evaluarea şi selectarea acestor propuneri de proiecte; participă la organizarea de cereri pentru propuneri de proiecte, dacă este cazul;
  • Supervizează şi coordonează implementarea proiectelor, în conformitate cu Acordurile de Proiecte şi Acordurile de Implementare.