»
Proiectul legii bugetului de stat pentru 2002

  Proiectul legii bugetului de stat pentru 2002 a fost propus Parlamentului pentru dezbatere si aprobare la 10 octombrie 2001, in termenul prevazut de lege.
  Proiectul de buget pe anul 2002 se bazează pe:
     accelerarea cresterii economice (5% în anul 2002 fată de 4,5% în anul 2001);
     o inflatie în scădere (22% decembrie 2002 fată de decembrie 2001);
     constrângeri salariale în vederea sustinerii procesului de dezinflatie;
     un usor declin al somajului (de la 9,9% în anul 2001 la 9,2% în anul 2002).
  În constructia bugetară, s-au avut în vedere:
     evitarea unui grad ridicat de fiscalitate;
     mentinerea deficitului bugetar în limite controlabile si finantarea acestuia în conditii neinflationiste;
     îmbunătătirea sistemului de impunere a agentilor economici;
     simplificarea impozitării micro-întreprinderilor cu o cifră de afaceri până la 100 mii EURO si un număr maxim de 9 angajati;
     găsirea unei structuri pe categorii de impozite care să favorizeze relansarea economică si să încurajeze procesul de privatizare;
     asigurarea de resurse bugetare care să permită functionarea statului si institutiilor sale;
     asigurarea fondurilor necesare protectiei sociale a populatiei.

  Proiectul de buget pe anul 2002 cunoaste o restructurare radicală prin:
     consistenta si transparenta datelor si informatiilor pe care le oferă, reflectând necesitătile si posibilităþile de dezvoltare si consolidare a sectorului finantelor publice;
     extinderea finantării pe bază de programe la un număr cât mai mare de ordonatori de credite, având drept scop:
     eficientizarea deciziilor în legătură cu modalitatea de alocare a fondurilor bugetare;
     identificarea si evidentierea indicatorilor de rezultate;
     cresterea responsabilitătii ordonatorilor în utilizarea fondurilor alocate.

  Printre noutătile aduse de proiectul de buget pe anul 2002 se pot mentiona:
     prezentarea pentru prima dată a Documentului de politică si strategie pentru anul 2002 si perspectiva 2003-2005 pe baza căruia au fost întocmite politicile sectoriale ale ordonatorilor principali de credite;
     prezentarea tuturor fondurilor alocate unui ordonator principal de credite provenite din:
     bugetul de stat;
     bugetul fondului special;
     credite externe;
     venituri extrabugetare;
     fonduri externe nerambursabile;
     folosirea estimărilor multianuale la:
     proiectul de buget;
     finantarea pe bază de programe;
     cheltuieli pentru investitii;
     proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile.

  Principalele politici sectoriale pentru anul 2002 sunt legate de sustinerea politicilor sociale si de acompaniament social, respectiv asistenþă socială, pensii, ajutoare si indemnizatii, sănătate si învătământ. Ca urmare, vor fi alocate fonduri importante către: asistentă socială, învătământ, sănătate, apărare, ordine publică si sigurantă natională, precum si către sectoarele economiei reale (industrie, agricultură, transporturi, comunicatii, mediu si ape).
     În domeniul administratiei publice locale va continua procesul de descentralizare a finantării unor servicii din bugetele locale, asigurându-se si resursele corespunzătoare. În afara activitătilor descentralizate în anul 2001 (învătământul preuniversitar, crese, consultantă agricolă), pentru anul 2002 se are în vedere includerea în bugetele locale a sumelor pentru:
     plata personalului neclerical;
     finantarea unor institutii de cultură ce vor trece la autoritătile locale;
     alocarea directă, fără a mai fi trecute prin bugetele unor ministere, a sumelor pentru:
     sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap;
     sustinerea sistemului de protectie a copilului.


  Raport privind proiectul bugetului pentru 2002

  Proiectul Legii bugetului de stat pentru 2002

  Proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru 2002