»
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016

  Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 şi anexe

  Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

  Raport privind situaţia macroeconomică pe anul 2016 şi proiecţia acesteia pe anii 2017-2019

  Anexa 3 - Bugetele ordonatorilor principali de credite
  Administraţia Prezidenţială
  Senatul României
  Camera Deputaţilor
  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
  Curtea Constituţională
  Secretariatul General al Guvernului
  Consiliul Legislativ
  Curtea de Conturi
  Consiliul Concurenţei
  Avocatul Poporului
  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
  Consiliul Naţional al Audiovizualului
  Ministerul Afacerilor Interne
  Ministerul Afacerilor Externe
  Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale
  Ministerul Apărării Naţionale
  Ministerul Culturii
  Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
  Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Stiinţifice
  Ministerul Transporturilor
  Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
  Ministerul Tineretului şi Sportului
  Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic
  Ministerul Finanţelor Publice
  Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale
  Ministerul Fondurilor Europene
  Ministerul Justiţiei
  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţie Publice
  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţie Sociale şi Persoanelor Vârstnice
  Ministerul Public
  Ministerul Energiei
  Ministerul Sănătăţii
  Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
  Serviciul Român de Informaţii
  Serviciul de Informaţii Externe
  Serviciul de Protecţie şi Pază
  Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
  Academia Română
  Institutul Cultural Român
  Consiliul Superior al Magistraturii
  Consiliul Economic şi Social
  Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
  Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
  Agenţia Naţională de Integritate
  Autoritatea Electorală Permanentă
  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
  Agenţia Naţională de Presă AGERPRES
  Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor
  Societatea Romană de Radiodifuziune
  Societatea Romană de Televiziune
  Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
  Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
  Autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor
  Download - Anexa 3